Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Ny partner i Vingaardshus

Christian Norup Hostrup

Det er med lige dele glæde og fornøjelse, vi kan annoncere, at advokat (H) Christian Norup Hostrup pr. 1. maj 2024 avancerer til partner.

Peter Lau Lauritzen

Peter Lau Lauritzen

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsret for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg rådgiver om udfærdigelse og forhandling af kontrakter, håndtering af reklamationssager, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, produktansvar, selskabsretlige dokumenter og meget andet. Min rådgivning dækker også virksomhedens internationale kontraktforhold og uenigheder. Jeg kan godt lide at arbejde strategisk med en virksomhed, ikke bare […]

Peter Frank Hansen

Peter Frank Hansen

Jeg arbejder primært med virksomheders retsforhold – særligt selskabsret, virksomhedsoverdragelse, børsret, bank- og finansieringsret samt gennemgang og udfærdigelse af kontrakter. Gennem årene har jeg oparbejdet en stor erfaring i gennemførelse af due diligence processer samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter i forbindelse med både nationale og internationale virksomhedsoverdragelser. Jeg skaber mig hurtigt overblikket over en […]

Christian Høgh Sørensen

Christian Høgh Sørensen

Jeg beskæftiger mig primært med generel erhvervsret, herunder selskabsretlige forhold, retssager og virksomhedsoverdragelser. I min rådgivning bestræber jeg mig på at udvise grundighed og tilgængelighed for derved at give mine klienter ro og overblik gennem hele sagsforløbet. Jeg møder mine klienter i øjenhøjde og lægger stor vægt på altid at levere et gennemarbejdet, relevant og […]

Laurits Toft

Billede mangler

Jeg arbejder primært som erhvervsadvokat – særligt med insolvensret, selskabsret, bank- og finansieringsret, konkurs og rekonstruktion, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder. Desuden rådgiver jeg om ejeraftaler, så virksomheden er sikret, hvis nogle af ejerne bliver uenige, fx om virksomhedens strategi og mål. Jeg har igennem mange år arbejdet med generationsskifte for små og […]

Allan Højbak

Allan Højbak

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder – hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Peter Tornvig Fruelund

Peter Tornvig Fruelund

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1995, og de første mange år arbejdede jeg på en række mindre kontorer. Det gav mig muligheden for at arbejde med mange aspekter af juraen, så jeg står med et rigtig godt grundlag for de specialer, jeg i dag beskæftiger mig med. Som erhvervsadvokat har jeg erfaring med […]

Stiftelse af selskaber

Advokatfirmaet Vingaardshus kan bistå rådgivning og ekspeditioner i forbindelse med stiftelse af et selskab. Vi rådgiver i forbindelse med stiftelse af et selskab om valg af selskabsform idet det kan være af stor betydning at få sikret såvel de juridiske som praktiske forhold i opstartsfasen, hvorved grundlaget for at forebygge og minimere problemer fremadrettet søges […]

Spaltning

Spaltning betyder, at et selskab bliver opdelt i flere separate selskaber. Formålet med en spaltning kan for eksempel være, at hver kapitalejer ønsker at have sit eget holdingselskab i stedet for et fælles holdingselskab med flere ejere. Herved bestemmer den enkelte kapitalejer uafhængigt af de øvrige, om han ønsker at trække udbytte ud af sit […]

Selskabsret

Advokatfirmaet Vingaardshus kan yde juridisk rådgivning i forbindelse med alle aspekter indenfor selskabsretlige forhold, herunder i forbindelse med etablering af selskabet, efterfølgende ændringer i forbindelse med kapitalforhold, ændring af ejerforhold, spaltning, fusion, kapitalafgang, opløsning/likvidation m.m. Vi er tillige i stand til at bistå med de juridiske forhold som selskaberne typisk vil have behov for i […]

Partnerselskaber

Partnerselskaber reguleres af selskabsloven efter de samme regler som aktieselskaber. På denne måde ligner partnerselskabet et aktieselskab. Den væsentligste forskel mellem et partnerselskab og et aktieselskab er den skatteretlige behandling, da partnerselskaber ikke er selvstændige skattesubjekter og derfor ikke betaler skat. Hvor indkomsten i et aktieselskab beskattes med selskabsskat på 22 %, er det i […]

Kommanditselskaber

Kommanditselskaber (K/S) består af en Komplementar, der hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og en eller flere kommanditister, der hæfter begrænset med deres andel af stamkapitalen pålydende.Selskabsdeltagerne kan være såvel fysiske som juridiske personer. Der er ikke som ved anpartsselskaber og aktieselskaber krav om, at selskabskapitalen skal være indbetalt, og det ses ofte, at der i […]

Joint venture

Et Joint venture involverer sædvanligvis en eller flere virksomheder, der samler ressourcer og ekspertise for sammen at nå et bestemt mål. Det sædvanlige er, at deltagerne deler risiko og gevinst, samtidigt med, at chancen for at nå det ønskede mål øges i forbindelse med samarbejdet. Der er stor forskel på de konstellationer, der benyttes i […]

Interessentselskaber

Interessentselskaber kan være ejet af både fysiske personer og af selskaber. Der skal som minimum være 2 ejere (interessenter), alle ejere hæfter personligt og solidarisk uden begrænsning i forhold til interessentskabets kreditorer og aftaleparter. Der er ingen kapitalkrav. I forbindelse med etablering af interessentselskaber er der pligt til at registrere oplysning om interessentskabets reelle ejere. […]

Fusion

Fusion vil selskabsretligt sige, at et selskab overdrager sin samlede formue til et andet selskab. Det kan gennemføres ved, at det ene selskab fortsætter med at eksistere, mens det andet selskab opløses, og dets aktiver og passiver overdrages til det første selskab. Der skal selskabsretligt som udgangspunkt udarbejdes en lang række af dokumenter så somFusionsplan, […]

Fonde

Fonde skal have en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue og en selvstændig ledelse. Fonden er et selvstændigt retssubjekt, og ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan – fonden er med andre ord selvejende. Fundatsen Vedtægterne (fundatsen) er fondens grundlov. De udarbejdes samtidig med stiftelsen, og stifteren har vid adgang til her […]

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at der alene er en ejer, der så til gengæld træffer alle beslutninger og hæfter personligt for de forpligtelser, der opstår i forbindelse med drift af virksomheden. Det er gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed, og der er ingen kapitalkrav. Der er forskellige muligheder for beskatning af indkomsten. Udgangspunktet, hvis der […]

Ejeraftaler

Advokatfirmaet Vingaardshus anbefaler og bistår i forbindelse med udarbejdelse af ejeraftaler, idet det ofte vil være hensigtsmæssigt, at der indgås en ejeraftale, hvor der fastsættes supplerende retningslinjer for, hvordan parterne ønsker at drive selskabet, og hvordan de vil sikre hinanden i forbindelse med ophør af samarbejde eller ændringer i ejerforholdene. Efter de nuværende regler i […]

Anpartsselskaber

Anpartsselskaber (”ApS”) er kendetegnet ved, at der er en eller flere ejere, der ejer anparterne i selskabet – ejerne kan være såvel personer som virksomheder. Stiftelsen Anpartsselskaber skal stiftes med en anpartskapital på minimum kr. 40.000,00, og selskabet er forpligtet til at føre regnskab og indberette sin årsrapport digitalt til Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med stiftelsen […]

Aktieselskaber

Aktieselskaber (”A/S”) er kendetegnet ved, at der er en eller flere ejere, der ejer aktierne i selskabet – ejerne kan være såvel personer som virksomheder. Stiftelsen Aktieselskaber skal stiftes med en aktiekapital på minimum kr. 400.000,00, og selskabet er forpligtet til at føre regnskab og indberette sin årsrapport digitalt til Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med stiftelsen […]

Aktieombytninger

Aktieombytninger vil sige, at et selskab eller person overdrager sine andele i et selskab (driftsselskabet) til et (typisk) nyt selskab. Betalingen for kapitalandelene sker ved, at den eksisterende ejer modtager kapitalandele i det nye selskab i stedet for eksisterende selskab. På denne måde opnås en holdingkonstruktion, hvor den eksisterende ejer ejer holdingselskabet, der så ejer […]

Jesper Studsgaard

Jesper Studsgaard

Som erhvervsadvokat har jeg stor erfaring med at hjælpe virksomheder med retssager, kontrakter, køb og salg af virksomheder og andre erhvervsjuridiske forhold. Det gælder også i internationale sammenhænge. Jeg har herudover igennem mange år arbejdet med behandling af konkursboer og med rekonstruktion og omstrukturering af virksomheder, og kender derfor indgående til alle de faser og […]

Tim Rosenkrantz Buur

Tim Rosenkrantz Buur

Advokat Tim Rosenkrantz Buur er leder af kontorets afdeling for køb og salg af virksomheder. Han beskæftiger sig med M&A transaktioner i bred forstand herunder private equity, venture capital, distressed M&A, samt transaktioner med fast ejendom. Gennem årene har han opbygget betydelig erfaring med insolvensret, hvor han ofte er udpeget som kurator på vegne af […]

Katja Quist Kristensen

Katja Quist Kristensen

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med generel erhvervsret, herunder bl.a. selskabsretlige forhold, retssager, konkurser og virksomhedsoverdragelser. Desuden er jeg tilknyttet vores inkassoafdeling. Som rådgiver vægter jeg en sagsbehandling, hvor grundighed, tilgængelighed og formidling er i fokus. Det er vigtigt, at mine klienter løbende bliver informeret om sagerne på en letforståelig måde – uanset hvor komplekse, de […]

Selskabs- og fondsret

Advokatfirmaet Vingaardshus yder rådgivning indenfor alle områder af selskabs- og fondsret, hvor vi tager udgangspunkt i dine behov og ønsker og de særlige forhold, der kan være indenfor den branche, du beskæftiger dig med. Valg af selskabsform og koncernstruktur vil ofte også kunne få stor betydning på længere sigt f.eks. i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, […]

Henrik Søndergaard

Henrik Søndergaard

Entrepriseadvokat og konfliktmægler Jeg arbejder fortrinsvis med entrepriseret og byggebranchens retsforhold, herunder udbudsret. Som advokat for en lang række entreprenørfirmaer, håndværkere, bygherrer/ejendomsudviklere, almene boligselskaber og tekniske rådgivere er det vigtigt for mig ikke kun at have et indgående kendskab til byggebranchens standardvilkår AB 18, ABT 18, ABR 18 og de andre aftaler og vilkår som […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus