Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Anpartsselskaber

Anpartsselskaber (”ApS”) er kendetegnet ved, at der er en eller flere ejere, der ejer anparterne i selskabet – ejerne kan være såvel personer som virksomheder.

Stiftelsen

Anpartsselskaber skal stiftes med en anpartskapital på minimum kr. 40.000,00, og selskabet er forpligtet til at føre regnskab og indberette sin årsrapport digitalt til Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med stiftelsen af selskabet skal der oprettes og underskrives et stiftelsesdokument, udarbejdes og vedtages vedtægter for selskabet, og der skal føres en ejerbog, hvor samtlige ejere og eventuelle panthavere er registreret, ligesom der skal ske en registrering af legale og reelle ejerforhold i Erhvervsstyrelsens system.

Der er mulighed for at stifte selskabet med kontant betaling af selskabskapitalen eller via indskud af andre aktiver, f.eks. ved indskud af en enkeltmandsvirksomhed. Når stiftelsen sker via apportindskud, skal der af revisor udarbejdes en vurderingsberetning.

I anpartsselskabet hæfter kapitalejerne kun med deres indskud i selskabet, idet selskabet er en selvstændig juridisk enhed.

Ledelsens opbygning og ansvar

Ledelsen i anpartsselskabet kan sammensættes mere fleksibelt end i et aktieselskab, både med hensyn til antal medlemmer i de forskellige organer, derudover kan en direktør også kan være medlem af bestyrelsen i et anpartsselskab. Ledelsen kan bestå af en direktion på 1 eller flere personer, en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion.

Såvel direktion som bestyrelse har et selvstændigt ledelsesansvar.

Reglerne for regnskab

Regnskaber for anpartsselskabet kan i forbindelse med stiftelse omfatte en længere periode end 12 måneder, men skal som udgangspunkt omfatte en periode på 12 måneder. Anpartsselskaberne er omfattet af årsregnskabsloven, og årsregnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, der offentliggør regnskabet.

Som hovedregel skal årsregnskabet revideres og påtegnes af en revisor, der vælges af kapitalejerne på selskabets generalforsamling. I de tilfælde, hvor to ud af tre kriterier af de i punkt 1-3 nævnte forhold er opfyldt kan selskabet fravælge revision af årsregnskabet:

  • En balancesum på DKK 4 mio.,
  • en nettoomsætning på DKK 8 mio. og/eller
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.
Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus