Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Persondatapolitik

Persondatapolitik

INTRODUKTION

For at kunne levere advokatydelser og andre juridiske tjenester er der en række personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. 

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til os.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATAANSVARLIG

Advokatfirmaet Vingaardshus
Vingårdsgade 22
9000 Aalborg
post@vingaardshus.dk 
+45 46 92 92 00

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis i forbindelse med dokumentudarbejdelse, en retssag eller en tvist, har udleveret til os.

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Juridiske ydelser:

Hvis du er klient hos Advokatfirmaet Vingaardshus eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer). 

Vi kan efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Afhængigt af sagstype kan vi tillige behandle oplysning om personaleoplysninger, løn- og økonomioplysninger, helbredsoplysninger, oplysning om strafbare forhold, fagforeningsmæssige forhold, religionsoplysninger, uddannelsesmæssige forhold, pasoplysninger, kørekortsoplysninger, CPR-nummer, familiemæssige forhold.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt vores legitime interesse i administration af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Da vi som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser, vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr., pasnummer, etc. Vi behandler alene oplysninger indhentet efter hvidvaskloven – identitetsoplysninger og oplysninger om forretningsforbindelsen – med henblik på opfyldelse af vores pligter efter hvidvaskloven. Oplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

Udvikling af eksisterende eller potentielle klientforhold, mv.:

Vi kan ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at vedligeholde og udvikle eksisterende eller potentielle klientforhold samt vores forhold til samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, mv.

Vi kan i den forbindelse behandle oplysninger om navn, titel, virksomhed, adresse, telefonnummer, hvilke netværk du er en del af og i nogle tilfælde fødselsdag og jubilæer, mv. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt alene, hvis du vælger at give dem til os, fx via din mailsignatur, visitkort, mv. Vi kan dog også indsamle oplysninger fra andre kilder, fx offentligt tilgængelige oplysninger fra din arbejdsgivers hjemmeside eller virk.dk. 

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er Advokatfirmaet Vingaardshus’ legitime interesse i vedligeholdelse og udvikling af ovennævnte relationer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Parter, modparter, repræsentanter og andre tredjeparter, herunder kunder, medarbejdere og leverandører i konkursboer

Hvis du er part, modpart, repræsentant eller anden tredjepartsaktør i en sag Advokatfirmaet Vingaardshus behandler, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne bistå vores klient eller konkursboet i den pågældende sag. 

Vi kan behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din relation til sagen og andre almindelige personoplysninger, der indgår i sagen, fx økonomiske oplysninger. 

Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i som advokat at bistå vores klient eller konkursboet med håndteringen af sagen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde kan retsgrundlaget desuden være efterlevelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger om dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 og/eller oplysninger om dit CPR-nummer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1. Vi kan også behandle dine følsomme personoplysninger, hvis de er offentliggjort af dig selv og de er relevante for den sag, vi behandler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Vi behandler generelt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere vores ydelser eller som vi ifølge lovgivningen er forpligtet til.

Arrangementer m.v.

Når du tilmelder dig et arrangement, registrerer og behandler vi dine personoplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, eventuel titel samt virksomhedsnavn. Vores behandling sker til brug for kommunikation om og afholdelse af arrangementet. Derudover kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til brug for udarbejdelse af deltagerlister, som udleveres til deltagerne på mødet herunder til underviserne, og materialet anvendes i forbindelse med udsendelse af invitationer og forberedelse af kurser og andre arrangementer.

Vi kan tage billeder under arrangementer, som vi vil bruge på Advokatfirmaet Vingaardshus’ profiler på de sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram). Der vil alene være tale om situationsbilleder, som har til formål at afbilde selve arrangementet og således ikke profilbilleder, som har til formål at afbilde dig. Hvis du ikke ønsker, at der deles billeder af dig på de nævnte sociale medier, kan du altid give besked om dette, eventuelt i forbindelse med tilmelding til arrangementet.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er Advokatfirmaet Vingaardshus’ legitime interesse idet behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne afvikle arrangementet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Sociale medier

Når du besøger vores sider på Facebook, LinkedIn, Instragram og YouTube skal du være opmærksom på, at dine personoplysninger bliver behandlet. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger, når du aktivt interagerer med vores indhold, herunder liker, kommenterer eller deler.

Du skal være opmærksom på, at udbyderne af de sociale platforme og tjenester foretager behandlingen af dine personoplysninger bl.a. med henblik på at udarbejde statistikker til ejeren af en given side. Vi bruger udelukkende sådanne oplysninger i anonymiseret form og foretager derfor ikke persondatabehandling i forbindelse hermed. Vi henviser i den forbindelse til Facebook, LinkedIn, Instragram og YouTubes datapolitik for yderligere oplysninger om forbindelse hermed. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks formål med behandling af personoplysninger.

Vi opfordrer i alle tilfælde til, at der ikke afgives følsomme personoplysninger på sociale medier generelt, og såfremt du har brug for at fremsende sådanne oplysninger til os, kan det gøres krypteret via vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er Advokatfirmaet Vingaardshus’ legitime interesse i at gøre indhold tilgængeligt på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Advokatfirmaet Vingaardshus, til brug for image branding og markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer og behandler vi dine personoplysninger som fornavn og mailadresse, samt de emneområder du udvælger. Vores behandling sker til brug for udsendelse af nyhedsbreve indenfor de interesseområder du har udvalgt.

Efter dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os er retsgrundlaget for udsendelse af nyhedsbreve Advokatfirmaet Vingaardshus’ legitime interesser. Vi bruger dine personoplysninger for at sikre, at du modtager det ønskede materiale jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

TIDSFRISTER FOR SLETNING/OPBEVARING

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans.

Vi er dog som Advokater underlagt et advokatansvar, hvorunder forældelsesfristen for sådanne sager er 10 år. På denne baggrund opbevarer vi de oplysninger, som er nødvendige for en sag i denne periode.

Vi opbevarer endvidere personoplysninger under hensyntagen til anden lovgivning, eksempelvis bogføringsloven, hvilket medfører at der for visse oplysninger vil være en minimumsperiode for opbevaringen.

Vi opbevarer bogføringsmateriale og oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven i en periode på 5 år, som påkrævet ifølge bogføringsloven og hvidvaskloven.

Personoplysninger afgivet ved tilmelding til nyhedsbreve slettes efter modtagelse af din afmelding.

Vi opbevarer personoplysninger indhentet i forbindelse med arrangementer i op til 3 år efter arrangementet er afsluttet. Personoplysninger der er knyttet til et af vores opslag på Sociale Medier slettes senest 5 år efter publicering.

Kommentarer der ikke er knyttet til et opslag fra os slettes, når du selv fjerner din kommentar.

DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige, som er anført under pkt. 1.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til datatilsynet. Du kan finde yderligere information herom på www.datatilsynet.dk

OPLYSNINGER, SOM VI VIDEREGIVER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Advokatfirmaet Vingaardshus. Dog er følgende videregivelser undtaget:

 • Med dit samtykke
 • Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling
 • Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager
 • Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde Advokatfirmaet Vingaardshus fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. 

Vi kan f.eks. dele anonymiserede oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser indenfor de enkelte retsområder.

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger i Advokatfirmaet Vingaardshus, med henblik på at beskytte dine oplysninger:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Advokatfirmaet Vingaardshus’ vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Advokatfirmaet Vingaardshus.

 

OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDER

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. 

Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. 

Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. 

Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

ÆNDRINGER

Vores privatlivspolitik kan ændres løbende.

Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. 

Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre særskilt opmærksom på dem (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail). 

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.