Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Interessentselskaber

Interessentselskaber

Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Interessentselskaber kan være ejet af både fysiske personer og af selskaber.

Der skal som minimum være 2 ejere (interessenter), alle ejere hæfter personligt og solidarisk uden begrænsning i forhold til interessentskabets kreditorer og aftaleparter. Der er ingen kapitalkrav.

I forbindelse med etablering af interessentselskaber er der pligt til at registrere oplysning om interessentskabets reelle ejere.

Interessentskabet har ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen medmindre alle interessenter er selskaber.

Regelsættet

Der findes ikke et samlet regelsæt, der håndterer interessenternes forhold, og de juridiske forhold vil derfor være af reguleret af retspraksis i det omfang interessenterne ikke har indgået en interessentskabskontrakt, der regulerer de indbyrdes forhold mellem ejerne.

For at sikre ejerne er det vores anbefaling, at der altid udarbejdes en udførlig ejeraftale, der regulerer forholdet mellem interessenterne for at forebygge tvister mellem ejerne og for at sikre hensigtsmæssige spilleregler og tvistløsningsforum, hvor ejerne på et tidspunkt skulle blive uenige om driften af interessentskabet, eller hvis en af parterne ikke længere ønsker at fortsætte driften i interessentskabet.

Den tid, der anvendes i forbindelse med udarbejdelse af interessentskabsaftalen, vil ofte have stor værdi efterfølgende, idet parterne via de indledende drøftelser får afklaret holdningsmæssige spørgsmål i en tidlig fase, hvorved grundlaget for at imødegå tvister efterfølgende bliver så optimalt som muligt.

Ejeraftale for interessentselskaber

En ejeraftale vil som regel indeholde punkter vedrørende:

 • Ledelse og beslutningsret.
  o Hvem udpeger ledelsen i interessentskabet – skal der være en bestyrelse og/eller en direktion
  o Hvilke beslutninger kan den enkelte træffe, og hvilke beslutninger kræver enighed
  o Hvordan håndteres en situation, hvor parterne er uenige om en beslutning
  o Hvem tegner selskabet og hvem kan dermed forpligte interessentskabet
 • Interessentskabets kapital
  o Er kapitalejerne forpligtede til at indskyde kapital til interessentskabet i forbindelse med etableringen og efterfølgende, hvis der opstår behov for dette
  o Er interessenterne forpligtede til at stille supplerende sikkerhed
  o Hvordan skal ejerfordelingen være
 • Arbejdsindsats
  o Skal interessenterne udføre arbejde for interessentskabet
  o Må interessenterne beskæftige sig med andet
  o Hvordan honoreres arbejdsindsatsen
 • Udbetaling af overskud
  o Hvordan og hvor tid kan interessenterne kræve betaling fra interessentskabet
  o Hvordan dækkes underskud, og hvordan håndteres det, hvis den ene part ikke er i stand til at bidrage
 • Overdragelse af ejerandele
  o Hvordan håndteres udtræden
  o Hvordan håndteres optagelse af yderligere interessenter
 • Opsigelse
  o Retningslinjer i forbindelse med opsigelse – varsel m.m.
  o Skal den part have ret til at overtage og videreføre interessentskabet
  o Hvordan håndteres situation, hvor ingen ønsker at fortsætte
  o Opgørelse af parternes mellemværende
 • Konkurrenceklausuler
 • Kundeklausuler
 • Regler for håndtering af misligholdelse af aftalen
 • Tvistløsningsforum
  o Mægling/mediation
  o Voldgift
  o Domstolsbehandling
Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

 • Udfyld formularen
 • Upload den ubetalte faktura
 • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus