Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Partnerselskaber

Partnerselskaber reguleres af selskabsloven efter de samme regler som aktieselskaber. På denne måde ligner partnerselskabet et aktieselskab. Den væsentligste forskel mellem et partnerselskab og et aktieselskab er den skatteretlige behandling, da partnerselskaber ikke er selvstændige skattesubjekter og derfor ikke betaler skat.

Hvor indkomsten i et aktieselskab beskattes med selskabsskat på 22 %, er det i partnerselskaber ejerne (aktionærerne) i selskabet, der skal beskattes af partnerselskabets indkomst.

Er ejerne f.eks. anpartsselskaber, er skatteprocenten den samme, hvorimod personlige ejere vil blive beskattet af deres andel af partnerselskabets overskud efter reglerne i personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. Den særlige skattemæssige regulering af aktionærerne i partnerselskaber indebærer også, at overdragelse af aktier i partnerselskabet skatteretligt anses for overdragelse af en ideel andel af alle partnerselskabets aktiver og passiver.

Et partnerselskab skal have en aktiekapital på mindst kr. 400.000. Derudover skal der være en såkaldt komplementar, der hæfter ubegrænset for partnerselskabets gæld. Ofte anvender man blot et anpartsselskab med en kapital på kr. 40.000 som komplementar, således at den ubegrænsede hæftelse er til at overskue.

Partnerselskabet kan sammenlignes med et interessentskab, dog med den afgørende forskel, at aktionærerne ikke hæfter personligt for partnerselskabets forpligtelser.

Et partnerselskab kan i mange tilfælde med fordel anvendes, hvis man forventer underskud i en etableringsfase. Da partnerselskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt, så vil et underskud skattemæssigt kunne anvendes af aktionærerne til modregning i disses øvrige overskudsgivende indtjening ved beregning af skatten.

Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus