Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Aktieselskaber

Aktieselskaber (”A/S”) er kendetegnet ved, at der er en eller flere ejere, der ejer aktierne i selskabet – ejerne kan være såvel personer som virksomheder.

Stiftelsen

Aktieselskaber skal stiftes med en aktiekapital på minimum kr. 400.000,00, og selskabet er forpligtet til at føre regnskab og indberette sin årsrapport digitalt til Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med stiftelsen af selskabet skal der oprettes og underskrives et stiftelsesdokument, udarbejdes og vedtages vedtægter for selskabet, og der skal føres en ejerbog, hvor samtlige ejere og eventuelle panthavere er registreret, ligesom der skal ske en registrering af legale og reelle ejerforhold i Erhvervsstyrelsens system.

Der er mulighed for at stifte selskabet med kontant betaling af selskabskapitalen eller via indskud af andre aktiver, f.eks. ved indskud af en enkeltmandsvirksomhed. Når stiftelsen sker via apportindskud, skal der af revisor udarbejdes en vurderingsberetning.

I de tilfælde, hvor selskabet stiftes ved et kontantindskud, kan det besluttes, at kun 25% af beløbet skal indbetales ved stiftelsen. Resten skal indbetales, når selskabets ledelse kræver dette.

I aktieselskabet hæfter kapitalejerne kun med deres indskud i selskabet, idet selskabet er en selvstændig juridisk enhed.

Ledelsens opbygning og ansvar

Ledelsen i et aktieselskab kan bestå af en bestyrelse, der har den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og som er forpligtet til at ansætte en direktion, der skal stå for den daglige ledelse af selskabet.

Alternativt kan ledelsen i aktieselskabet bestå af en direktion, der leder selskabet. Direktionen skal i disse tilfælde ansættes af tilsynsråd, der fører tilsyn med direktionen.

En direktør kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen og kan ikke være medlem af et tilsynsråd. Formanden for bestyrelsen må ikke være direktør i selskabet.

Tilsynsråd er i modsætning til bestyrelsen ikke en del af ledelsen.

Bestyrelsen eller tilsynsrådet skal bestå af mindst 3 personer, hvoraf én skal udpeges som formand.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Hvis selskabet har mere end 35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er ligestillede, uanset om de er valgt af generalforsamlingen eller medarbejderne.

Både direktionen og bestyrelsen har et selvstændigt ledelsesansvar.

Reglerne for regnskab

Regnskaber for aktieselskabet kan i forbindelse med stiftelse omfatte en længere periode end 12 måneder, men skal som udgangspunkt omfatte en periode på 12 måneder. Aktieselskaberne er omfattet af årsregnskabsloven, og årsregnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, der offentliggør regnskabet.

Som hovedregel skal årsregnskabet revideres og påtegnes af en revisor, der vælges af kapitalejerne på selskabets generalforsamling. I de tilfælde, hvor to ud af tre kriterier af de i punkt 1-3 nævnte forhold er opfyldt kan selskabet fravælge revision af årsregnskabet:

  • En balancesum på DKK 4 mio.,
  • en nettoomsætning på DKK 8 mio. og/eller
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.
Gå tilbage til Selskabs- og fondsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus