Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Selskabs- og fondsret
Selskabsret

Del artiklen

Opløsning eller omdannelse af iværksætterselskaber: nyt lovforslag forlænger fristen

11. februar 2021

Et nyt lovforslag forlænger fristen for opløsning eller omdannelse af iværksætterselskaber. 

Folketinget besluttede i 2019 at afvikle iværksætterselskaberne, hvor Folketinget samtidig gav en frist for eksisterende iværksætterselskaber. De skal enten lade sig opløse eller foretage en omdannelse af iværksætterselskabet til et anparts- eller aktieselskab. 

Den foreløbige frist herfor var fastsat til den 15. april 2021, således iværksætterselskaberne fik to år til at gennemføre ændringen. 

Et samlet folketing indgik den 21. august 2020 en ny politisk aftale, som giver iværksættere bedre mulighed for at få omdannet deres IVS samt en længere frist.

Aftalen er nu resulteret i et lovforslag (lovforslag 82), som er fremsat bl.a. under hensyntagen til den igangværende pandemi.

Lovforslaget forlænger fristen for opløsning eller omdannelse af iværksætterselskaber til den 15. oktober 2021. Således får iværksætterselskaberne yderligere 6 måneder.

Opløsning eller omdannelse af iværksætterselskaber: krav til selskabskapitalen lempes

Tidligere var kravet for iværksætterselskaberne, at de på omdannelsestidspunktet kunne fremvise en positiv selskabskapital på minimum 40.000 kr. Det viste sig at være en økonomisk udfordring for mange og forventes at kunne blive det, bl.a. som følge af manglende indtjening under Covid-19.

Med lovforslaget bliver det nu muligt, at iværksætterselskaberne kan omdannes ved blot at indbetale differencen mellem den registrerede selskabskapital – oftest 1 kr. – og minimumskapitalkravet for anpartsselskaber på 40.000 kr., hvilket vil forbedre mulighederne væsentligt for omdannelse af IVS´er.

Man behøver heller ikke længere have en revisorerklæring (om at egenkapitalen udgjorde min kr. 40.000) i.f.m. omdannelsen, hvorfor omkostningerne til en omdannelse formindskes.   

Lovforslagets ikrafttrædelse

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. Dog kræver lovændringen, at der sker ændring i Erhvervsstyrelsens it-system. Det endelige ikrafttrædelsestidspunkt for omdannelse af IVS´er efter de nye regler kendes derfor først efter udstedelse af en bekendtgørelse herom. 

Behov for mere information om omdannelse eller opløsning af IVS?

Har du behov for rådgivning om omdannelse af dit iværksætterselskab står nedenstående kontaktpersoner til rådighed for en drøftelse heraf samt bistand med gennemførsel af omdannelsen. 

Selskabs- og fondsret
Selskabsret

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus