Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Ny partner i Vingaardshus

Christian Norup Hostrup

Det er med lige dele glæde og fornøjelse, vi kan annoncere, at advokat (H) Christian Norup Hostrup pr. 1. maj 2024 avancerer til partner.

Malene Krogsgaard

Malene Krogsgaard

Jeg arbejder med en række primære områder: strafferet, insolvensret, værgemålssager og inkasso. For straffesagernes vedkommende arbejder jeg både som forsvarsadvokat for tiltalte og som beskikket bistandsadvokat for forurettede. I alle sager er det min opgave at rådgive og vejlede min klient klart igennem sagen. Det er min erfaring, at det er en vanskelig situation at […]

Peter Lau Lauritzen

Peter Lau Lauritzen

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsret for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg rådgiver om udfærdigelse og forhandling af kontrakter, håndtering af reklamationssager, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, produktansvar, selskabsretlige dokumenter og meget andet. Min rådgivning dækker også virksomhedens internationale kontraktforhold og uenigheder. Jeg kan godt lide at arbejde strategisk med en virksomhed, ikke bare […]

Allan Højbak

Allan Højbak

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder – hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring […]

Lise Wilson

Lise Wilson

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1994 og de første mange år arbejdede jeg på et mindre kontor og fik dermed mulighed for at arbejde med alle aspekter af juraen, hvilket har givet mig et rigtig godt grundlag for de specialer jeg i dag beskæftiger mig med. Jeg er udpeget af justitsministeriet til at […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Monika Hauerslev

Monika Hauerslev

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med juridisk rådgivning og bistand inden for byggeriet, herunder især udbuds- og entrepriseret. Jeg har i de senere år bistået forskellige offentlige bygherrer med gennemførelse af offentlige udbud af bygge- og anlægskontrakter samt forskellige typer rådgivningskontrakter. Derudover har jeg også rådgivet private aktører i forbindelse med tilbudsafgivelse og i forbindelse med […]

Peter Tornvig Fruelund

Peter Tornvig Fruelund

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1995, og de første mange år arbejdede jeg på en række mindre kontorer. Det gav mig muligheden for at arbejde med mange aspekter af juraen, så jeg står med et rigtig godt grundlag for de specialer, jeg i dag beskæftiger mig med. Som erhvervsadvokat har jeg erfaring med […]

Anne Henriksen

Anne Henriksen

Jeg beskæftiger mig primært med lejeret, forsyningsret, offentlig ret, fast ejendom og foreningsret. Jeg bistår således almene boligorganisationer, private udlejere, forsyningsvirksomheder, kommuner samt andels- og ejerforeninger med løbende rådgivning, ligesom jeg repræsenterer disse ved rets-, nævns- og voldgiftssager. Den almene boligsektor bistår jeg med dels lejeretlige problemstillinger og retssager, herunder i forbindelse med opsigelse og […]

Voldgiftssager

En tvist eller konflikt kan afgøres gennem en voldgiftssag i stedet for en retssag. Her løses tvisten ikke gennem domstolene, men derimod ved en voldgiftsret. Men hvorfor vælge voldgiftsretten i stedet for en retssag, og hvordan forløber en voldgiftssag? Det kan der være flere årsager til, og der er flere fordele og ulemper ved at […]

Tvister

En tvist er en sag mellem to parter – det kan være privatpersoner, virksomheder, offentlige myndigheder osv. -, hvor de to parter ikke kan opnå enighed. Når der opstår en tvist mellem 2 parter, der ikke har kunnet opnå enighed om en løsning i mindelighed, melder spørgsmålet sig: Hvad gør vi så? Her har vi […]

Syn og skøn

I mange tvister opstår der behov for en sagkyndig udtalelse og bedømmelse. Der kan måske være tale om indhentelse af en sagkyndig erklæring fra en specialist på området. Det kan f.eks. være en udtalelse fra den relevante brancheforening eller en dygtig fagmand på området. Hvis tvisten drejer sig om uenighed angående en konkret genstand – […]

Stævning

Kan man ikke blive enig med modparten i at løse konflikten eller tvisten i mindelighed gennem et forlig og derfor har brug for domstolenes bistand, må der anlægges en retssag ved at indlevere en stævning. Her har vi samlet en oversigt med de ting, som en stævning indeholder, og hvordan processen for at indlevere en […]

Retssager

Er du kommet i den situation i en tvist, hvor du ønsker at anlægge en retssag mod en anden part, kan du her læse mere om hele processen for at anlægge en retssag. Når du ønsker at anlægge en retssag, sker det ofte i samarbejde med en advokat, men det er også muligt at gøre […]

Retsmægling og mediation

Retsmægling og mediation er en alternativ måde at løse en konflikt, i modsætning til en retssag, som traditionelt bliver afgjort af en dommer, der afsiger en dom. Retten tilbyder, at retssagen bliver løst ved retsmægling gennem parternes egen deltagelse. Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en retsmægler hjælper sagens parter til […]

Jesper Studsgaard

Jesper Studsgaard

Som erhvervsadvokat har jeg stor erfaring med at hjælpe virksomheder med retssager, kontrakter, køb og salg af virksomheder og andre erhvervsjuridiske forhold. Det gælder også i internationale sammenhænge. Jeg har herudover igennem mange år arbejdet med behandling af konkursboer og med rekonstruktion og omstrukturering af virksomheder, og kender derfor indgående til alle de faser og […]

Tim Rosenkrantz Buur

Tim Rosenkrantz Buur

Advokat Tim Rosenkrantz Buur er leder af kontorets afdeling for køb og salg af virksomheder. Han beskæftiger sig med M&A transaktioner i bred forstand herunder private equity, venture capital, distressed M&A, samt transaktioner med fast ejendom. Gennem årene har han opbygget betydelig erfaring med insolvensret, hvor han ofte er udpeget som kurator på vegne af […]

Katja Quist Kristensen

Katja Quist Kristensen

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med generel erhvervsret, herunder bl.a. selskabsretlige forhold, retssager, konkurser og virksomhedsoverdragelser. Desuden er jeg tilknyttet vores inkassoafdeling. Som rådgiver vægter jeg en sagsbehandling, hvor grundighed, tilgængelighed og formidling er i fokus. Det er vigtigt, at mine klienter løbende bliver informeret om sagerne på en letforståelig måde – uanset hvor komplekse, de […]

Jane Kjær Klausen

Jane Kjær Klausen

Jeg er specialist i ansættelsesret og har igennem årene ført mange – herunder principielle – retssager inden for det ansættelsesretlige område og har herved opnået min møderet for Højesteret. Min ekspertise inden for ansættelsesretten har blandt andet medført, at jeg har undervist i faget som ekstern lektor ved Aarhus Universitet og løbende underviser andre advokater […]

Retshjælpsdækning og -forsikring

De fleste har en retshjælpsdækning- og forsikring, der kan dække alle eller nogle af omkostningerne ved en retssag. Private indboforsikringer indeholder således normalt en retshjælpsdækning, men retshjælpsdækning kan også være indeholdt i andre forsikringer, for eksempel en hus-, bil- eller bådforsikring. Der kan først ansøges om forsikringsdækning, når der foreligger en ”tvist”. Dvs. når der […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Rets- og voldgiftssager

Advokatfirmaet Vingaardshus har mange års erfaring med at føre rets- og voldgiftssager inden for de forretningsområder, vi beskæftiger os med. Det kræver grundighed, faglige kompetencer samt en lyst og evne til at sætte sig ind i klientens virksomhed og problemstilling. Hos Advokatfirmaet Vingaardshus betragter vi derfor det at føre rets- og voldgiftssager som en specialiseret […]

Henrik Søndergaard

Henrik Søndergaard

Entrepriseadvokat og konfliktmægler Jeg arbejder fortrinsvis med entrepriseret og byggebranchens retsforhold, herunder udbudsret. Som advokat for en lang række entreprenørfirmaer, håndværkere, bygherrer/ejendomsudviklere, almene boligselskaber og tekniske rådgivere er det vigtigt for mig ikke kun at have et indgående kendskab til byggebranchens standardvilkår AB 18, ABT 18, ABR 18 og de andre aftaler og vilkår som […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.