Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Erhvervsstrafferet
Rets- og voldgiftssager
Retssager

Del artiklen

Direktør erstatningsansvarlig for at påføre selskab tab?

14. april 2020

Retten i Sønderborg har for nylig afsagt dom i en sag, hvor en afgående direktør var beskyldt for at have påført selskabet tab og dermed at have et erstatningsansvar. Advokat Christian Norup Hostrup repræsenterede direktøren, der blev frikendt.

Sagen kort

Direktøren var beskyldt for at påføre selskabet tab og derved have erstatningsansvar. Han havde opsagt sin stilling og skulle angiveligt have ”flyttet” kunder fra den tidligere til den kommende arbejdsgiver i sin opsigelsesperiode. Nogle måneder efter opsigelsen faldt omsætningen i selskabet, som senere gik konkurs.

Umiddelbart inden direktørens opsigelse var der kontakt mellem direktøren og indehaveren af den virksomhed, hvor direktøren efterfølgende fik ansættelse, hvilket konkursboet tog som udtryk for, at der på det pågældende møde dels blev aftalt ansættelse af direktøren og dels “flytning” af kunder. Konkursboet anlagde herefter retssag mod såvel direktøren som den virksomhed, hvori direktøren blev ansat. For så vidt angår direktøren blev konkursboets krav støttet på anbringender om, at direktøren havde tilsidesat sine pligter i henhold til selskabsloven samt loyalitetspligten i henhold til markedsføringsloven. 

Rettens afgørelse

Retten i Sønderborg, der blev bistået af sagkyndige meddommere, frifandt såvel direktøren som den konkurrerende virksomhed, idet retten lagde til grund, at drøftelserne mellem direktøren og indehaveren af den konkurrerende virksomhed var forretningsmæssigt begrundede og således ikke modstridende med selskabets interesser, ligesom det ikke fandtes bevist, at direktøren i øvrigt havde tilsidesat sine forpligtelser over for selskabet. Som følge heraf var der ikke handlet ansvarspådragende over for selskabet, hvorfor begge de sagsøgte blev frifundet for erstatningskravet. 

Advokat Christian Norup Hostrup repræsenterede direktøren under retssagen og har stor erfaring med at føre af rets- og voldgiftssager vedrørende kommercielle forhold og erstatningsret herunder sager vedrørende ledelses- og professionsansvar. 

Erhvervsstrafferet
Rets- og voldgiftssager
Retssager

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus