Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Gå tilbage til Rets- og voldgiftssager

Tvister

En tvist er en sag mellem to parter – det kan være privatpersoner, virksomheder, offentlige myndigheder osv. -, hvor de to parter ikke kan opnå enighed.

Når der opstår en tvist mellem 2 parter, der ikke har kunnet opnå enighed om en løsning i mindelighed, melder spørgsmålet sig: Hvad gør vi så?

Her har vi samlet de muligheder og forskellige steps i at nå frem til en løsning eller afslutning på tvisten.

8 muligheder for at løse en tvist

 1. En af mulighederne er naturligvis at kontakte en advokat i et forsøg på med dennes hjælp at kunne indgå et Forlig.
 2. En anden mulighed – måske efter at forligsforhandlingerne via advokat også er brudt sammen – er at gå skridtet videre og forsøge at løse sagen ved hjælp af en neutral opmand – kendt under begrebet Mediation.
 3. I mange typer sager findes der i dag regler om, at evt. uenigheder skal indbringes for et Klagenævn, inden der anlægges retssag ved domstolene.
 4. Et vigtigt parameter for, hvor langt man ønsker at gå, er selvfølgelig de eventuelle Omkostninger forbundet hermed. I den forbindelse bør det undersøges, om sagen vil være dækket af en tegnet Retshjælpsforsikring, eller om man kan få Fri proces.
 5. Lykkes det ikke at blive enige, må den part, der er utilfreds, tage en drøftelse med sin advokat og derefter beslutte sig for, om tvisten ønskes løst af domstolene gennem anlæggelse af en Retssag.
 6. Selvom retssag herefter bliver anlagt, er det altid muligt at afslutte sagen forligsmæssigt, såfremt begge parter er enige herom. Også her kan forligsforhandlingerne føres i form af mediation ved en neutral opmand. Retssagen bliver i så fald stillet i bero og i stedet søgt løst gennem Retsmægling.
 7. I nogle sager er der behov for en nærmere teknisk undersøgelse og vurdering. Både advokater og dommer er jo jurister og har ikke speciel indsigt i tekniske tvivlsspørgsmål. Det kan f.eks. være en sag om salg af et hus eller en hest, en entreprisekontrakt om opførelse af et nyt hus, en dyr reparation af en maskine osv., hvor den ene part mener, at der er konstateret fejl og mangler. Sådanne spørgsmål afklares typisk gennem afholdelse af Syn og skøn. Syn og skøn kan afholdes både inden retssag anlægges og efter, at sagen er indbragt for domstolene.
 8. Hvis ikke tvisten løses forligsmæssigt undervejs, ender det med, at Retten afsiger dom i sagen. I den forbindelse opstår i sagens natur tit det spørgsmål, om dommen kan og bør Appelleres til en højere instans.
Gå tilbage til Rets- og voldgiftssager

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

 • Udfyld formularen
 • Upload den ubetalte faktura
 • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus