Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Retshjælpsdækning og -forsikring

Retshjælpsdækning og -forsikring

Gå tilbage til Rets- og voldgiftssager

De fleste har en retshjælpsdækning- og forsikring, der kan dække alle eller nogle af omkostningerne ved en retssag.

Private indboforsikringer indeholder således normalt en retshjælpsdækning, men retshjælpsdækning kan også være indeholdt i andre forsikringer, for eksempel en hus-, bil- eller bådforsikring.

Der kan først ansøges om forsikringsdækning, når der foreligger en ”tvist”. Dvs. når der er udtaget stævning i en retssag, eller når der ikke længere forhandles om en løsning mellem parterne.

Bemærk at det kun er en advokat, der kan føre en sag, der er dækket under retshjælpsforsikringen. Du kan således ikke selv føre sagen, så længe denne er dækket under retshjælpsforsikringen.

Retshjælpsforsikringens maksimumdækning

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning, der kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab og en selvrisiko på 10%, dog som minimum kr. 2.500,00. Hvis sagen måtte tage et sådant omfang, at dækningsmaksimum overskrides, skal du betale den del af honoraret, som overstiger dækningsmaksimum. Dette honorar vil blive fastsat efter samme principper, som anvendes af retshjælpsforsikringsselskabet, dvs. efter de retningslinjer for sagsomkostninger i civile sager, som følges af domstolene.

Hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, opkræves der ikke selvrisiko. Læs mere om de økonomiske betingelser for fri proces længere nede.

Nogle sager er helt undtaget retshjælpsdækning, selvom du i øvrigt har en retshjælpsforsikring. Det drejer sig bl.a. om tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv, skattesager og tvister af enhver art, opstået i forbindelse med ansættelsesforhold.

Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse er ligeledes undtaget forsikringsdækning, men kan muligvis være dækket af en tegnet erhvervsforsikring.

Kan en tvist behandles ved et klagenævn, for eksempel Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed, før du kan opnå forsikringsdækning under retshjælpsforsikringen. Dette gælder, selvom du bruger en advokat til at føre din sag i klagenævnet.

Ved sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger dækker retshjælpsforsikringen kun nødvendig advokatbistand under hovedforhandlingen i retten samt øvrige udgifter som for eksempel retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring.

Er du i tvivl om, hvorvidt din sag generelt er omfattet af retshjælpsdækning, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab eller en advokat og få rådgivning herom.

Retshjælpsdækning erhvervsdrivende

I modsætning til tidligere har mange erhvervsdrivende i dag en retshjælpsdækning i deres erhvervsforsikring.

Retshjælpsdækning kræver, at der er en advokat, som påtager sig, at føre sagen.

Erhvervsdrivendes selvrisiko vil ofte være på minimum 10.000 kr. ekskl. moms, og dækningen omfatter typisk alene dækning af udgifter ekskl. moms.

Advokatfirmaet Vingaardshus fører også gerne rets- og voldgiftssager under retshjælpsdækning for erhvervsdrivende, idet det dog forudsætter en aftale imellem den erhvervsdrivende, forsikringsselskabet og Advokatfirmaet Vingaardshus om, at retshjælpsforsikringen betragtes som et bidrag til den erhvervsdrivendes samlede omkostninger til tvistesagen. Som erhvervsdrivende skal du derfor selv afholde de løbende udgifter til advokatbistand, hvorefter du ved sagens afslutning vil få en del af disse udgifter refunderet af forsikringsselskabet.

Økonomiske betingelser for fri proces

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du få fri proces. Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.

Du kan dog ikke søge om fri proces, hvis din retshjælpsforsikring dækker omkostningerne ved sagen. Sørg derfor for at undersøge ved dit forsikringsselskab først, om din forsikring dækker.

Din årlige indkomst skal være under et vist beløb. Medmindre der er sket en væsentlige ændring i din indkomst, er det din årsindtægt for forrige år, der er afgørende.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2023 er følgende:
Enlige ansøgere 358.000 kr.
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 455.000 kr.
Forhøjelse for hvert barn 62.000 kr.

Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, kan du læse mere om, hvordan du søger om fri proces her.

Gå tilbage til Rets- og voldgiftssager

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus