Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Ansættelsesret
Graviditet og barsel

Del artiklen

Den nye barselslov er trådt i kraft

2. september 2022

2. august 2022 trådte de nye regler for barselsorlov i kraft i Danmark, som både indskrænker og (især på sigt) udvider muligheden for fleksibilitet. 

Loven er blevet til på baggrund af EU’s orlovsdirektiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv – herunder øremærkning af forældreorlov. 

Mange arbejdsgivere har efterhånden fået de nye regler implementeret, men er du stadig i tvivl, får du en overskuelig gennemgang nedenfor.

Den nye orlovsmodel

Den nye barselsorlov giver stadig forældre ret til samlet 48 ugers orlov efter fødslen. Den væsentlige forskel er, at den nye orlovsmodel bygger på et princip om ligelig fordeling af de 48 ugers orlov efter fødslen i en såkaldt 24/24 model, hvor hver forælder som udgangspunkt har ret til hver 24 ugers orlov med barselsdagpenge. 

For lønmodtagere er 11 uger øremærket til hver forælder, mens de resterende 13 uger kan rådes over, således at de kan overføres til den anden. Er man ikke lønmodtager, er der ikke andet øremærket barsel end 2 uger efter fødslen for en mor. 

Kvindelige medarbejdere har (fortsat) ret til fire ugers orlov før fødslen. I de 10 uger efter fødslen er der (fortsat) pligt til 2 ugers (øremærket) orlov efterfulgt af 8 ugers yderligere barselsorlov, der kan overføres. Af de resterende uger (forældreorloven) er de 9 uger øremærket, mens 5 ugers forældreorlov kan overføres. En kvindelig lønmodtager kan således i alt overføre 13 uger. 

I de 10 uger efter fødslen har mænd ret til 2 ugers (øremærket) fædreorlov efter fødsel. Af de resterende uger (forældreorloven) er de 9 uger øremærket, mens i alt 13 ugers forældreorlov kan overføres. 

Hvis ikke den øremærkede orlov bliver afholdt, falder den bort. 

Den nye barselslov
Den nye barselsorlovsmodel – kilde: Beskæftigelsesministeriet

Forlængelse og udskydelse af orlov

Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med 8 uger. Forældre i arbejde kan dog også vælge at forlænge orloven med op til 14 uger. Det er ikke muligt at forlænge orloven med et andet antal end 8 eller 14 uger.

Hvis orloven bliver forlænget, kan man ansøge kommunen om, at dagpengene bliver sat ned i orlovsperioden, fordi der maksimalt kan udbetales et beløb, der svarer til dagpenge i 32 uger.

Barselsloven giver endvidere ret til at udskyde op til 5 uger af forældreorloven. Fraværet skal holdes samlet og være afholdt inden barnet fylder 9 år. Der er mulighed for at aftale yderligere udskudt orlov, men en eventuel ny arbejdsgiver er ikke forpligtet til at acceptere en sådan aftale. Også aftalt udskudt orlov skal være afholdt inden barnet fylder 9 år. 

Soloforældre, medforældre mm.

Soloforældre har ret til at holde op til 46 ugers orlov efter fødslen, og fra 1. januar 2024 vil soloforældre få ret til at overdrage en del af orloven til en nærtstående – eksempelvis bedsteforældrene eller søskende.  

Hvad der gælder for en far, gælder også for en medmor. Fra 1. januar 2024 forbedres LGBT+ familiers muligheder for at overdrage orlov til eksempelvis en social forælder, som kan være en kendt donor eller en samlever. 

Løn under orlov

Barselsloven omhandler retten til fravær, men ikke retten til løn under fraværet. Retten til løn skal enten komme fra en lov – funktionærloven, der berettiger til halv løn fra 4 uger før fødslen og 14 uger efter – en overenskomst, en individuel ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog. 

Spørgsmål til den nye barselslov?

Hvis du har spørgsmål til den nye barselslov, kan du kontakte advokat Jane Kjær Klausen, som er ekspert på området.  Du kan fange hende på tlf. 46 92 92 85 eller jkk@vingaardshus.dk.

Advokat Jane Kjær Klausen er også fast specialist i Det nordjyske HR og jura sparringsnetværk – læs mere her>>>

Ansættelsesret
Graviditet og barsel

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus