Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Ansættelsesret
Ferieloven

Del artiklen

Ferieafholdelse for opsagte og fritstillede medarbejdere

23. april 2021

Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til opsagte eller fritstillede medarbejdere, når det kommer til afholdelse af ferie?

Det gennemgår vi i nedenstående artikel.

Har du behov for at vide mere om placering af ferie og hovedferie, varsling af ferieafholdelse, og skelnen mellem øvrig ferie og hovedferie, kan du finde meget mere information her>>>

Ferie under opsigelse

Lønmodtagere, der er opsagt, kan ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. 

Dette gælder, uanset hvad der tidligere måtte være fastsat om afholdelse af ferien. 

Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage eller lønmodtageren ønsker at fastholde ferien.

Hvis opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder, er hovedferien ikke beskyttet af bestemmelsen. 

Allerede (korrekt) varslet eller aftalt ferie skal derfor holdes i opsigelsesperioden, ligesom arbejdsgiver i forbindelse med eller efter opsigelsen vil kunne varsle, at lønmodtageren skal holde ferie efter de gældende varslingsregler.

Ferie under fritstilling 

Er lønmodtageren fritstillet, anses ferie for holdt, uanset om ferien er fastsat, hvis varslingsperioden og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. 

Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsperioderne.

Krav om arbejdsfriperiode gælder dog ikke, hvis: 

 • Arbejdsgiver ikke har mulighed for at modregne med løn hos ny arbejdsgiver, eller
 • Hvis arbejdsgiver er insolvent og ophørt inden opsigelsesperiodens udløb.

Hovedferie skal holdes i sammenhæng og kan derfor kun anses for afholdt, hvis varslet på 3 måneder og ferien kan rummes i opsigelsesperioden, og de samlede 15 dage er til rådighed på ferietidspunktet.

Øvrig ferie skal som udgangspunkt gives i sammenhæng på 1 uge, med mindre driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, at ferien gives som enkeltdage. Det antages, at en arbejdsgiver netop i forbindelse med en fritstillingsperiode har et sådan driftsmæssigt hensyn til at øvrig ferie kan anses for afholdt i enkeltdage. 

Eksempel:*

 • En lønmodtager bliver opsagt og fritstillet den 31. december 2022 med 6 måneders varsel til fratræden den 30. juni 2023.
 • Lønmodtager har endnu ikke holdt ferie på opsigelsestidspunktet. 
 • Den 1. maj 2023 har lønmodtageren 16,64 dage til rådighed. Hovedferien vil derfor kunne anses for afholdt i maj måned. 
 • Resterende feriedage og de yderligere feriedage, som optjenes i maj måned vil kunne anses for afviklet som øvrig ferie. 
 • Den ferie, der optjenes i juni 2023 vil ikke kunne anses for afviklet, da den ferie, der optjenes i juni først er til rådighed pr. 1. juli 2023. 

* Eksempel fra KL’s vejledning om den kommunale ferieaftale

Eksempel*: 

 • En lønmodtager bliver opsagt og fritstillet den 31. december 2022 med et varsel på 6 måneder (samme som eks. 1)
 • Lønmodtager har holdt 5 dages ferie fra indeværende ferieår i december 2022 inden fritstillingen. 
 • Lønmodtageren har pr. 1. juni 2023 13,72 dage til rådighed, hvorfor lønmodtageren ikke kan anses for at have afviklet hovedferie (15 dage) ved fratræden den 30. juni 2023. 
 • Arbejdsgiver kan derimod anses for at have holdt 5 dages øvrig ferie (ud over de 5 dage i december) De resterende 8,75 dage udgør hovedferien, da der er afviklet 10 dages øvrig ferie, disse feriedage kan således ikke anses for at være afholdt.

* Eksempel fra KL’s vejledning om den kommunale ferieaftale.

Har du behov for at vide mere om udbetaling af ferietillæg efter den nye ferielov, kan du finde meget mere information her>>>

Ansættelsesret
Ferieloven

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus