Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Ansættelsesret
Ansættelseskontrakt

Del artiklen

Den nye ansættelsesbevislov er vedtaget

11. maj 2023

Folketinget har netop vedtaget den nye ansættelsesbevislov – i daglig tale kaldet ansættelseskontrakter. Hvad har det af betydning for kommende og eksisterende kontrakter? Hvad er nyt, som virksomheder skal huske at få med i ansættelsesbeviserne? Og skal alle medarbejderes kontrakter nu opdateres? Det gennemgår advokat (H) Jane Kjær Klausen i det nedenstående. 

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023 og får betydning for alle virksomheder i Danmark. Loven implementerer arbejdsvilkårsdirektivet fra 2019, hvis formål er at skabe større gennemsigtighed og forudsigelighed for medarbejdere. 

En del af kravene til indholdet i ansættelsesbeviserne er det samme som hidtil – herunder krav om navn, adresse, beskrivelse af arbejdet, ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt, løn og løndele, opsigelsesvarsler, den daglige arbejdstid og eventuelle overenskomst. 

Hvad er nyt i den nye ansættelsesbevislov?

Fremover vil der imidlertid også være krav om at anføre blandt andet:

  • vilkårene for eventuel prøvetid 
  • varigheden af fravær med løn (hvormed der ikke kun skal oplyses om retten til betaling under ferie, men også eksempelvis retten til betaling under sygdom)
  • en eventuel ret til uddannelse
  • angivelse af sociale sikringer 

Derudover stiller den nye ansættelsesbevislov krav til større forudsigelighed for vikarer og andre ”atypiske ansættelser”.

Hvem er omfattet af de nye regler i den nye ansættelsesbevislov?

De nye regler omfatter alle lønmodtagere med et ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge over fire uger samt medarbejdere, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde. 

Mindstekrav til arbejdsvilkår

Ud over krav til de ovennævnte oplysninger, indeholder den nye lov også mindstekrav til arbejdsvilkår generelt, herunder en maksimering af den tilladte prøvetid på seks måneder samt forbud mod begrænsning af bibeskæftigelse, forudsat at medarbejderen kan arbejde ud fra en af arbejdsgiver fastlagt tidsplan, og så længe bibeskæftigelsen ikke indebærer interessekonflikter m.m. 

Nye frister for oplysninger

Efter de hidtidige regler skulle arbejdsgiver senest en måned efter ansættelsesforholdets start give oplysninger. Efter den nye lov skal en del af oplysningerne være givet allerede efter syv kalenderdage, mens andre skal gives senest en måned efter ansættelsesforholdets start.

Skal alle medarbejdere have nye kontrakter?

For så vidt angår medarbejdere, der er ansat inden den 1. juli 2023, er der ikke pligt til at udarbejde nye kontrakter, medmindre medarbejderen anmoder om det. Som virksomhed bør man dog gennemgå eksisterende kontrakter og sikre, at disse ikke indeholder vilkår, som er i modstrid med de generelle vilkår til arbejdsvilkår.

Ansættelsesret
Ansættelseskontrakt

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.