Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Whistleblowerordninger

Del artiklen

Whistleblowerloven er trådt i kraft – er din virksomhed klar?

20. juni 2022

Alle private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte og alle offentlige arbejdsgivere har nu pligt til at have en intern whistleblowerordning. For private arbejdsgivere med mellem 50-249 ansatte gælder kravet fra den 17. december 2023.

Hvem og hvilke typer af indberetninger beskyttes gennem whistleblowerloven?

Loven implementerer whistleblowerdirektivet og har til formål at garantere beskyttelse af whistleblowere, som på en sikker måde skal have mulighed for at indberette om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold såsom sexchikane

Det er vigtigt, at virksomheden ikke udvider whistleblowerordningen til at omfatte indberetninger, som ikke er omfattet af loven og således beskyttelsen.  

Arbejdsgivere har pligt til at etablere whistleblowerordningen for ansatte, men en virksomhed kan også udvide ordningen til at omfatte andre aktører såsom leverandører, bestyrelsesmedlemmer etc.  

Hvem skal håndtere indberetningerne i whistleblowerordningen? 

Virksomheden skal enten oprette en intern whistleblowerenhed, hvor en eller flere upartiske person(er) modtager og håndterer indberetningerne efter lovens krav, eller lade håndteringen overgå til en ekstern tredjepart, eksempelvis en revisor eller en advokat.   

Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte kan dele ressourcer og etablere fælles whistleblowerordninger, men det er altid den enkelte virksomheds ansvar at give feedback og tage konsekvens af indberetningen. 

I Danmark er det også muligt for koncernforbundne selskaber at have en fælles whistleblowerordning, men der er på europæisk plan stor uenighed på dette punkt, hvorfor denne mulighed kan fjernes af justitsministeren. 

Krav til whistleblowerordningen

Whistleblowerloven indeholder krav til, hvordan behandlingen af en indberetning skal foregå fra start til slut, herunder frister og GDPR, ligesom der er store krav til beskyttelse af whistleblowerens identitet. 

En virksomhed skal kunne fremvise dokumentation for overholdelse af reglerne og vil kunne straffes ved manglende overholdelse af reglerne. 

Beskyttelsens omfang

Whistleblowerloven indeholder forbud mod enhver form for repressalier over for en whistleblower, der indberetter inden for loven, og såfremt virksomheden ikke kan løfte bevisbyrden for, at whistlebloweren ikke har været udsat for repressalier efter en indberetning, vil whistlebloweren være berettiget til en godtgørelse, der følger ligebehandlingslovens niveau.

Har du brug for hjælp til whistleblowerordningen?

Hos Vingaardshus kan vi hjælpe dig og din virksomhed med at sikre, at whistleblowerordningen lever op til de mange krav i lovgivningen. Hvordan – læs mere her>>>

Ønsker du og din virksomhed selv at drive whistleblowerordningen, kan vil tilbyde rådgivning i forbindelse med etableringen samt den løbende rådgivning om whistleblowerordningen. 

Hos Vingaardshus kan vi også sørge for driften af din virksomheds whistleblowerordning, hvor vi sikrer, at whistlebloweren modtager en bekræftelse, at der følges op på indberetningerne, og at whistlebloweren sikres feedback. På denne måde sikres også et ”armslængde-princip”, således at whistlebloweren har sikkerhed for, at indberetningen ikke modtages af en person, som indberetningen vedrører. 

Vi bruger Sibilum – en certificeret whistleblowerplatform, der sikrer, at GDPR reglerne overholdes, ligesom det giver muligheden for anonymitet, hvis dette ønskes. 

Whistleblowerordninger

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus