Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Whistleblowerordninger

Reglerne for whistleblowerordninger er komplicerede, men hos Advokatfirmaet Vingaardshus A/S tilbyder vi både letforståelig rådgivning og en let ”plug and play” opkobling på den tekniske del med et system udviklet af den nordjyske IT-virksomhed Sibilum. Systemet garanterer medarbejderne en sikker og brugervenlig indberetningsmulighed. Kontakt os meget gerne for et uforpligtende tilbud eller drøftelse herom.

Nedenfor følger nærmere information om loven og whistleblowerordninger.

Den danske lov om beskyttelse af whistleblowere er baseret på whistleblowerdirektivet.

Loven trådte i kraft den 17. december 2021 og har den virkning, at virksomheder med 250 medarbejdere eller flere nu er forpligtet til at have en whistleblowerordning. For virksomheder med 50 – 249 medarbejder gælder forpligtelsen fra den 17. december 2023.

Det afgørende er antallet af medarbejdere i det enkelte CVR-nummer. Medarbejdere defineres som antal ansatte uanset beskæftigelsesgrad, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.

Lovens formål er at sikre beskyttelse af personer, der indberetter:

  • Overtrædelser af visse dele af EU-retten og
  • Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold

Indberetninger om whistleblowerens egne ansættelsesforhold falder som udgangspunkt uden for lovens anvendelsesområde, medmindre indberetningen vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold.

Personer omfattet af ordningen og betingelsen for beskyttelsen

Loven opstiller, hvem der skal være omfattet af whistleblowerordningen, men virksomheden kan også vælge at stille ordningen til rådighed for en større kreds af personer.

Indberetningen til whistleblowerordningen skal falde inden for lovens rammer, for at whistlebloweren kan opnå beskyttelse. Beskyttelsen finder også anvendelse ved offentliggørelse, når en række betingelser er opfyldt.

Beskyttelsens omfang

Det er afgørende for lovens formål, at whistlebloweren er omfattende beskyttet af whistleblowerloven – herunder, at whistlebloweren ikke må udsættes for nogen form for repressalier.

Virksomhedens forpligtelse

Hvis ikke virksomheden ønsker at lade en advokat, revisor eller tilsvarende med speciale i whistleblowerordninger modtage indberetningerne, skal virksomheden sikre, at der oprettes en enhed, som skal kunne modtage og ikke mindst håndtere whistleblowerindberetningerne samt overholde lovens tidsfrister og store krav til sikring af whistleblowerens identitet, GDPR og tavshedspligten. Enheden skal undersøge, om indberetningen falder inden for lovens rammer og beskyttelse.

Godtgørelse og straf

Er en whistleblower, eller en tilknyttet person, blevet udsat for repressalier eller trusler om repressalier, har vedkommende ret til en godtgørelse, og der kan gives bøde til den arbejdsgiver, der ikke lever op til forpligtelserne i henhold til loven. Endelig kan der gives bøde eller højere straf for den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder tavshedspligten eller bevidst indberetter eller offentliggør urigtige oplysninger.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus