Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Voldgiftssager - entreprise

I visse tilfælde løses en konflikt ikke af domstolene, men derimod ved en voldgiftsret.

I entreprisesager, hvor AB-reglerne, så som for eksempel AB92/AB18, er vedtaget, er det dermed bestemt, at eventuelle konflikter skal løses af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Hvis der på forhånd er aftalt voldgift i en byggesag med en forbruger, vil forbrugeren dog efter voldgiftsloven have mulighed for at fortryde voldgift, når der konkret opstår en tvist.

Sådan foregår voldgiftssager – entreprise

Udgangspunktet for en sag ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed er, at voldgiftsretten består af tre dommere. Typisk en juridisk dommer som formand og to faglige dommere med en faglig baggrund inden for det område, konflikten vedrører. Det kan for eksempel være en bygningskonstruktør og en rådgivende ingeniør eller en arkitekt og en tømrermester. Parterne kan også anmode om, at der alene anvendes én dommer, der alt afhængig af konfliktens karakter, vil være en juridisk dommer eller en faglig dommer.

Voldgiftssager behandles i modsætning til retssager ved de civile domstole fortroligt, og den nok største forskel i forhold til ved de civile domstole er, at voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Der er således ikke mulighed for at anke en voldgiftssag.

Ellers behandles voldgiftssager i det væsentlige på samme måde som en civil retssag. Man bruger blot lidt andre benævnelser, således at den, der anlægger sagen, benævnes Klager, ligesom modparten benævnes Indklagede, og i stedet for ordet Stævning bruges ordet Klageskrift – men Klageskriftet vil bortset fra overskriften indeholde de samme oplysninger som en stævning.

Ligesom ved behandlingen hos de civile domstole udveksler parternes advokater diverse processkrifter med bilag, og der kan afholdes syn og skøn undervejs, hvis der er brug for det. Og ligesom ved de civile domstole slutter voldgiftsagen med en mundtlig forhandling for voldgiftsretten, der herefter afsiger en kendelse. I kendelsen tages der stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne til selve voldgiftsretten.

Flere måder at løse tvister

En tvist kan i øvrigt forsøges løst på flere måder ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, der tilbyder forskellige muligheder for tvistløsning afhængig af den enkelte sag. Udover egentlig voldgiftsbehandling er der mulighed for særskilt syn og skøn, sagkyndig beslutning, hurtig afgørelse, forenklet voldgift, uformel bedømmelse samt mægling og mediation.

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi specialiseret viden om og mange års erfaring med løsning af tvister ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus