Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

AB 18 / AB 92

AB står for “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”.

AB 92 og AB 18 er ikke lovgivning, men såkaldte “agreed documents” (standardvilkår), som er udarbejdet i fællesskab mellem en række af de væsentligste aktører inden for byggeriet og med repræsentanter fra både entreprenør- og bygherresiden. Bestemmelserne i AB 92 og AB 18 anses derfor for at være udtryk for en rimelig afbalancering af parternes rettigheder og forpligtelser over for hinanden.

Da AB 92 og AB 18 ikke har karakter af lovgivning, finder vilkårene kun anvendelse, hvis aftalens parter (f.eks. bygherren og entreprenøren) konkret har aftalt, at kontrakten skal være undergivet AB 92 eller AB 18. Dette er dog mere reglen end undtagelsen, og AB 92/AB 18 (tidligere AB 72) har således igennem årene udviklet sig til at blive de langt væsentligste og mest anvendte regelsæt inden for byggeriet sammen med blandt andet ABT 93/ABT 18 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

Skræddersyet til byggeriet

AB 92 / AB 18 er skræddersyet til byggeriet og regulerer alle væsentlige forhold og procedurer vedrørende gennemførelsen af et bygge-/anlægsprojekt, herunder blandt andet bygherrens udbud, entreprenørens afgivelse af tilbud og indgåelse af entrepriseaftalen, sikkerhedsstillelse, forsinkelse og dagbod samt aflevering og mangler.

AB 92 og AB 18 regulerer herudover, hvordan tvister mellem parterne skal løses, og indeholder – navnlig for AB 18s vedkommende – en række tvistløsningsredskaber, som skal medvirke til en hurtig og effektiv løsning af tvisterne, når de opstår.

Vedtagelsen af AB 92 eller AB 18 indebærer, at syn og skøn eller tvister mellem parterne i sidste ende skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, som har fastsat en række særlige procedureregler for behandlingen af sådanne sager.

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi gennem mange års erfaring som rådgivere for både bygherrer og entreprenører stor fortrolighed med anvendelsen af AB-systemet og håndtering af alt lige fra gennemførelse af udbud og indgåelse af entrepriseaftaler til gennemførelse af syn og skøn og voldgiftssager m.v.

Vi tilbyder desuden undervisning i AB 18 og de muligheder, som dette opdaterede regelsæt giver, hvad enten man er bygherre eller entreprenør.

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus