Advokatfirmaet Vingaardshus logo

ABT 18 / ABT 93

ABT 18 / ABT 93

Gå tilbage til Fremtidsfuldmagt

ABT står for ”Almindelige betingelser for Totalentreprise”.

Ved totalentreprise har entreprenøren ikke blot ansvaret for udførelsen af det pågældende bygge-/anlægsprojekt, men derimod også projekteringen heraf.

Ligesom det er tilfældet med de mindst lige så udbredte AB 92 og AB 18, er ABT 93 og ABT 18 ikke lovgivning, men derimod såkaldte ”agreed documents”. Der er med andre ord tale om standardvilkår, som er blevet udarbejdet i fællesskab mellem en række af de væsentligste aktører inden for byggeriet.

ABT 18 / ABT 93 er mere reglen end undtagelsen

Den omstændighed, at ABT 18 / ABT 93 er blevet udarbejdet i fællesskab mellem en række af de væsentligste aktører inden for byggeriet, herunder repræsentanter fra såvel bygherre- som entreprenørsiden, medfører, at bestemmelserne anses for at være udtryk for en rimelig afbalancering af parternes rettigheder og forpligtelser over for hinanden.

Det er dog vigtigt at huske, at ABT 93 og ABT 18 ikke har karakter af lovgivning, og at vilkårene derfor kun finder anvendelse, hvis aftalens parter (f.eks. bygherren og totalentreprenøren) konkret aftaler, at kontrakten skal være undergivet ABT 93 eller ABT 18. Dette er dog mere reglen end undtagelsen, og sammen med AB 92/AB 18 har ABT 93/ABT 18 således igennem årene udviklet sig til at være blandt de langt væsentligste og mest anvendte regelsæt inden for byggeriet.

ABT 93 og ABT 18: Skræddersyet til byggeriet

ABT 18 / ABT 93 er skræddersyet til totalentrepriser og regulerer således alle væsentlige forhold og procedurer i forbindelse med gennemførelsen af et bygge-/anlægsprojekt i totalentreprise, herunder alt lige fra bygherrens udbud og totalentreprenørens afgivelse af tilbud til håndteringen af forsinkelse og mangler m.v.

Vedtagelsen af ABT 93 eller ABT 18 indebærer desuden, at eventuelle tvister mellem parterne i sidste ende skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende skal gøre sig gældende for syn og skøn, som ligeledes skal gennemføres i regi af Voldgiftsnævnet.

Erfaring til fordel for bygherre og entreprenør

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi gennem mange års erfaring som rådgivere for både bygherrer og entreprenører stor fortrolighed med anvendelsen af AB-systemet og håndtering af alt lige fra gennemførelse af udbud og indgåelse af totalentrepriseaftaler til gennemførelse af syn og skøn, voldgiftssager m.v.

Gå tilbage til Fremtidsfuldmagt

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus