Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Gå tilbage til Familie - og arveret

En fremtidsfuldmagt er et dokument, hvor du giver en eller flere personer mulighed for at handle på dine vegne, hvis du ikke længere har evne til at varetage dine forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt, imens du er rask og i fornuftsmæssig stand til at handle. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at en person betroet af dig i fremtiden kan træffe vigtige beslutninger for dig, hvis du selv bliver ude af stand til det. Får du eksempelvis brug for hjemmehjælp og pleje, og er du i en tilstand, hvor du ikke selv kan søge herom, kan dine pårørende gøre det for dig.

Hvad bruges en fremtidsfuldmagt til?

I fremtidsfuldmagten kan du give andre lov til at træffe beslutninger på dine vegne og hjælpe dig med praktiske ting så som:

  • Økonomiske forhold, f.eks. omlægning af lån, ansøgning af offentlige midler, salg af fast ejendom og betaling af regninger.
  • Personlige forhold, f.eks. ansøgning om hjemmehjælp, klage over afgørelser og søgning af aktindsigt i journaler.

Du kan angive præcis hvilke beslutninger, der kan træffes på dine vegne, og du bestemmer selv, hvem der skal have fuldmagten. Det kan være én eller flere personer, som du vælger at indsætte.

Hvornår og hvordan træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Når du har oprettet en fremtidsfuldmagt, vil den ligge uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil der sendes en ansøgning med en vedlagt lægeerklæring til Familieretshuset om, at den skal sættes i kraft. Men selve ansøgningen er ikke nok. Det kræver, at en række skridt bliver taget:

  • Familieretshuset drøfter ansøgningen med dig som fuldmagtsgiver, hvis du er i stand til det.
  • Dine nærmeste pårørende bliver hørt.
  • Familieretshuset kan vælge at indhente lægelige oplysninger om dig som fuldmagtsgiver.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes og underskrives digitalt med MitID på Tinglysning.dk. Har du ikke MitID, kan fremtidsfuldmagten oprettes ved fysisk fremmøde i Familieretshuset. Efterfølgende skal du personligt møde op ved notaren i Skifteretten for at vedkende dig fremtidsfuldmagten. Notaren vurderer her, om du er i en tilstand, hvor det er dit eget ønske at oprette fremtidsfuldmagten, og om du handler fornuftsmæssigt. Du bliver også bedt om at vise legitimation, så notaren kan kontrollere din identitet.

Notaren opkræver en retsafgift på kr. 300,- ifm. vedkendelsen.

Hvordan ændres eller tilbagekaldes en fremtidsfuldmagt?

Hvis du ønsker at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, kan du frit gøre det – med mindre den allerede er trådt i kraft. Så kræver det, at Familieretshuset bliver involveret til at vurdere, om du selv er i stand til at forstå betydningen af tilbagekaldelsen af fremtidsfuldmagten.

Hvad er alternativet, hvis jeg ikke opretter en fremtidsfuldmagt?

Bliver du ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, og har du ikke forinden oprettet en fremtidsfuldmagt, kan Familieretshuset iværksætte et værgemål, hvis de skønner, at du har behov for det. Familieretshuset kan vælge at beskikke en professionel værge. En professionel værge er typisk værge for flere personer, og skal samtidig have et honorar for sit arbejde.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt udpeger du selv de personer, du har tillid til kan træffe de rette beslutninger for dig.

Gå tilbage til Familie - og arveret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus