Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Fyring, opsigelse og fritstilling

Fyring, opsigelse og fritstilling

Gå tilbage til Ansættelsesret

Det er meget forskelligt om man anvender ordet opsigelse, afskedigelse eller fyring, men ordene anvendes oftest med samme betydning.

Opsigelsesvarsel

Når et ansættelsesforhold opsiges, bringes ansættelsesforholdet til ophør af enten arbejdsgiveren eller lønmodtageren, med det for ansættelsesforholdet aftalte opsigelsesvarsel. Er der ikke aftalt et varsel, er varslet ikke lovbestemt eller følger det ikke en overenskomst, skal opsigelse ske med ”passende” varsel.

Oftest er opsigelsesvarslet aftalt på forhånd, idet dette faktisk er en betingelse efter lov om ansættelsesbeviser. Se om kravene til ansættelseskontrakter/beviser her.

Er du funktionæransat gælder følgende opsigelsesvarsler:

Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst

  • 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen,
  • 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse.
  • Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder.

Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst, vil overenskomsten indeholde op-lysninger om opsigelsesvarslet.

Fritstilling, suspension/fritaget fra tjeneste eller arbejde i opsigelsesperioden

Det er arbejdsgiveren som bestemmer, hvorvidt lønmodtageren skal arbejde i opsigelsesperioden eller om lønmodtageren eventuel skal fritstilles.

Der er som udgangspunkt 3 varianter arbejdsgiveren kan vælge imellem:

  1. Lønmodtageren skal arbejde på helt sædvanlig vis i opsigelsesperioden.
  2. Lønmodtageren kan blive suspenderet (fritaget for tjeneste indtil videre).
  3. Lønmodtageren kan blive fritstillet (ikke længere har en arbejdsforpligtelse).

Lønmodtageren kan og skal søge andet arbejde i opsigelsesperioden. Lønmodtageren må dog ikke tage konkurrerende arbejde, idet lønmodtageren fortsat har en loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren i fritstillingsperioden.

Hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fritstille, suspendere eller kræve arbejde udført, afhænger af flere forhold, herunder blandt andet minimalerstatning efter funktionærloven, afholdelse af ferie m.v.

Opsigelsesskrivelsen

Det er meget vigtigt at få formuleret opsigelsesskrivelsen korrekt. Der skal indsættes korrekt opsigelsesvarsel, fratrædelsesdag m.v. Derudover skal der tages stilling til om lønmodtageren f.eks. skal fritstilles eller skal arbejde i opsigelsesperioden.

Det er hensigtsmæssigt at få indsat forhold omkring afvikling af ferie, eventuelle ferie-fridage samt eventuel afspadsering.

Er der aftalt en ansættelsesklausul, f.eks. konkurrence- eller kundeklausuler, skal der ligeledes tages stilling til, hvorvidt denne skal opsiges, fastholdes eller om den eventuelt bortfalder ved arbejdsgiveres opsigelse.

Gå tilbage til Ansættelsesret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.