Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Ansættelsesret

Del artiklen

Lønkompensationsordning i Nordjylland: ny trepartsaftale

10. november 2020

En lokal lønkompensationsordning i Nordjylland er en realitet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om lønkompensation i de 7 nordjyske kommuner, der er blevet berørt af lokale tvangsnedlukninger og lukkede kommunegrænser. Der bliver både mulighed for lønkompensation for tvangslukkede virksomheder, lokal lønkompensation og pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørt af restriktionen vedr. pendling på tværs af kommunegrænser.

Lønkompensationsordning i Nordjylland tilpasses for tvangslukkede virksomheder

Den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder bliver tilpasset. Derfor kan der fra 6. november 2020 søges om lønkompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Hidtil har det været et krav, at hele virksomheden nedlukkes. Hensigten er at sikre, at virksomheder vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket. Samtidig ændres skæringsdatoen for, hvornår virksomhederne senest må have afskediget medarbejdere. Skæringsdatoen er nu 6. november 2020 af hensyn til ikke at afskære virksomheder fra at bruge ordningen. Det vil også være muligt for virksomheden at få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020. Ordningen forventes at træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 6. november. Øvrige betingelser for ordningen fortsætter uændret.

Den tidligere lønkompensationsordning genindføres lokalt 

En lokal lønkompensationsordning bliver indført i Nordjylland. Ordningen vil gælde for virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Kravene og forudsætningerne for den lokale lønkompensationsordning baseres på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning. Dermed er kravene for at få lokal lønkompensation:

  • Virksomheden skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen indgår i antalsopgørelsen. 
  • Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen. 
  • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
  • Virksomheden må i den lønkompenserende periode ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager.
  • Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Det er ikke muligt at søge lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. 

Men lønkompensationsordningen i Nordjylland kan virksomheder få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020, og afskedigelser inden d. 6. november 2020, indgår ikke i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier. Ordningen vil ikke stille krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Det er muligt at søge om lønkompensation for enkelte lokale arbejdssteder og gælder for arbejdssteder, som fysisk er placeret i de pågældende kommuner. Øvrige betingelser forventes at følge den tidligere aftalte lønkompensationsordning.

Ordningen forventes at træde kraft den 6. november 2020 og gælder til og med den 3. december 2020.

Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder og borgere berørt af restriktionen vedr. pendling på tværs af kommunegrænser

Pendlingslønkompensationsordningen gælder for virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Er virksomheden berørt af restriktioner om begrænsning af den geografiske mobilitet, kan der ekstraordinært ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. 

Kravene til virksomheden

Kravene og forudsætningerne for den ekstraordinære pendlingslønkompensationsordningen baseres på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning  

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og virksomheden må i den lønkompenserende periode ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager.

Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særligt lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.

Der kræves dokumentation for, at medarbejdere bor i en tvangslukket kommune eller virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner, når der søges om kompensation som følge af restriktion vedr. pendling på tværs af kommunegrænser. 

Formålet med ordningen er at holde hånden under lønmodtagere, der ikke kan arbejde pga. restriktioner mellem kommunegrænser. Virksomheder i ordningen har derfor ikke nødvendigvis oplevet et behov for at hjemsende medarbejdere.

Det forventes, at kravet om et vist antal eller procent hjemsendte medarbejdere ikke skal finde anvendelse på denne ordning med pendlerlønkompensation, men regeringen og partnerne er p.t. ved at undersøge dette forhold nærmere, herunder vedr. overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

Pendlingslønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder.

Det vil ikke være muligt at kunne få lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme.

Virksomheder kan få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020, og afskedigelser inden d. 6. november 2020, indgår ikke i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier. Ordningen stiller ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Ved berørte lønmodtagere, virksomheden ikke modtager lønkompensation for, er det fortsat gældende, at virksomheder opfordres til at anvende ordninger som:

  • ret til barselsdagpenge for forældre hvis børn er hjemsendt af skole eller institutioner som følge af covid-19
  • ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko
  • ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko
  • Ordningen forventes at træde i kraft den 6. november og gælde til og med den 3. december.
Ansættelsesret

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus