Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Ansættelsesret

Del artiklen

Hvem skal betale for hjemmearbejdspladsen?

19. september 2021

Rigtig mange arbejdsgivere overvejer pt at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra fx 1 til 2 dage om ugen. Men hvad siger reglerne egentlig?

Overvejelser ved hjemmearbejde

Der kan være flere årsager til overvejelser ved hjemmearbejde, eksempelvis pleje af medarbejderne og opfyldelse af deres ønsker. Det kan også være, at arbejdsgiver faktisk kan spare kontorpladser på arbejdsstedet og eventuelt også opnå besparelse på udgift til husleje ved at leje mindre lokaler. 

De fleste arbejdsgivere er allerede nu bekendt med, at arbejdsmiljølovens regler som udgangspunkt også finder anvendelse ved hjemmearbejde. 

Men hvorledes er arbejdsgiver egentligt stillet med hensyn til ansvar for indretning af arbejdspladsen og betaling for dette, hvis hjemmearbejdet sker efter medarbejderens eget ønske?

Dette spørgsmål står mange arbejdsgivere med lige nu, og vores opfordring er altid: få udarbejdet en vejledning eller politik for hjemmearbejde. Denne vejledning og/eller politik bør nemlig indeholde svaret på spørgsmålet.

Artiklen her opridser først kort opridser reglerne og derefter kommer uddybning af vores anbefaling.

Hvornår finder arbejdsmiljølovens regler anvendelse på skærmarbejde?

Arbejdsmiljølovens regler finder anvendelse på hjemmearbejde ved skærm, hvis hjemmearbejdet foregår regelmæssigt og svarer til mindst én dag inden for en normal arbejdsuge.

Hvis dine medarbejdere således som minimum arbejder hjemme én dag om ugen, vil du som arbejdsgiver skulle iagttage de arbejdsmiljømæssige regler vedrørende fx skærmarbejde. 

Hvilke krav stilles til inventar og udstyr ved skærmarbejde i hjemmet?

Arbejdsmiljøreglerne stiller blandt andet krav til skærm, tastatur, kontorstol og bord. 

Eksempelvis skal tastaturet være adskilt fra skærmen og bordet skal passe til den enkelte medarbejder. Arbejdsstolen skal kunne indstilles i højde og stoleryggen skal kunne stills skråt.

Det er værd at bemærke, at reglerne ikke indeholder et krav om et egentligt hæve/sænkebord men blot, at bordet skal passe til den enkelte medarbejder.   

Hvem har ansvaret for indretning af hjemmearbejdspladsen?

Det er fuldt ud arbejdsgiver, som har ansvaret for indretning af hjemmearbejdspladsen, uanset om hjemmearbejde sker efter ønske fra arbejdsgiver eller efter ønske fra medarbejderen.

Medarbejderen skal dog medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige. Arbejdsgiveren har ikke ret til at kontrollere arbejdsforholdene i medarbejderens hjem, hvorfor netop medarbejderens egen medvirken ved hjemmearbejde er særligt relevant. 

Hvem skal betale for indretning af hjemmearbejdspladsen?

Der er ikke specifikke regler for, hvem der skal betale for indretning af hjemmearbejdspladsen.

Som udgangspunkt må man dog sige, at det er arbejdsgiver, som skal stille de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed for medarbejderne. 

Hvis hjemmearbejde sker efter opfordring fra arbejdsgiver, må arbejdsgiver således også stille det nødvendige udstyr til rådighed, eventuelt i form af ekstraindkøb eller i form af at sørge for transport af udstyr mellem kontor og hjemmearbejdsplads.

Sker hjemmearbejde efter ønske fra medarbejderen, kan arbejdsgiver give tilladelse til hjemmearbejdet under forudsætning af, at medarbejderen selv afholder udgiften og selv sørger for at få etableret en lovlig hjemmearbejdsplads.

Hvordan sikrer arbejdsgiver, at medarbejderen har indrettet hjemmearbejdspladsen korrekt og lovligt?

Det er vores anbefaling, at arbejdsgiver udarbejder en vejledning eller politik til medarbejderne vedrørende hjemmearbejde. 

Det er væsentligt at gøre medarbejderne bekendte med reglerne for indretning af hjemmearbejdspladser, herunder at give gode råd og vejledning til hjemmearbejde, således risikoen for skader og gener mindskes mest muligt. 

Hjemmearbejdspladser en også del af arbejdsmiljøorganisationens arbejde, herunder skal hjemmearbejde være en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). 

Derudover anbefaler vi, at arbejdsgiver får medarbejderen til skriftligt at tilkendegive, at medarbejderen er informeret om reglerne til hjemmearbejdspladser, og får medarbejderen til at tilkendegive, at hjemmearbejdspladsen netop er i overensstemmelse med disse regler. 

På denne måde sikrer arbejdsgiver sig, at medarbejderne er informeret om reglerne for hjemmearbejde, og at medarbejderne rent faktisk også har sørget for lovlig indretning, herunder selv indkøbt korrekt udstyr, hvis det var aftalt, at medarbejderen selv skulle stå for dette. 

En arbejdsgiver kan også med fordel opfordre medarbejderne til at give arbejdsgiver besked, hvis der skulle være forhold på hjemmearbejdspladsen, som ikke er optimale, herunder hvis medarbejderen oplever gener ved hjemmearbejdet. 

Ansættelsesret

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus