Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Fast ejendom
Ejerforeninger

Del artiklen

Hvad betyder den nye normalvedtægt og ejerforeningslov?

9. september 2021

I sommeren 2020 blev der indført nye regler for ejerforeninger og som følge heraf trådte den nye normalvedtægt i kraft den 1. januar 2021. Men hvad betyder det egentlig for både nye og eksisterende ejerforeninger? 

I det følgende gennemgår vi betydningen af den nye normalvedtægt for ejerforeningerne. 

Den nye normalvedtægt

Ejerforeningsloven bestemmer, at den nye normalvedtægt automatisk gælder for ejerforeninger, med mindre der er tinglyst fravigelser hertil på hver enkelt ejerlejlighed på en ny særlig blanket herfor i tinglysningssystemet.

Konsekvenserne af de nye regler kan deles op under tre kategorier

  1. Nye ejerforeninger
  2. Eksisterende ejerforeninger uden tinglyst særvedtægt
  3. Eksisterende ejerforeninger med tinglyst særvedtægt

Nye ejerforeninger

Den nye normalvedtægt vil automatisk gælde for ejerforeninger stiftet efter 1. januar 2021 – med mindre der tinglyses ændringer til normalvedtægten på hver enkelt ejerlejlighed.

Eksisterende ejerforeninger uden tinglyst særvedtægt

De nye regler har den konsekvens, at allerede bestående ejerforeninger – uden tinglyst særvedtægt – automatisk overgår til den nye normalvedtægt pr. 1. januar 2022, med mindre der forinden tinglyses ændringer til den nye normalvedtægt på hver enkelt ejerlejlighed.

Ønsker ejerforeningen ikke at overgå til den nye normalvedtægt – og fx fortsætte på den gamle normalvedtægt som hidtil – skal der følgelig foretages tinglysning af de bestemmelser, som ønskes fraveget i den nye normalvedtægt.

Ønsker ejerforeningen blot at overgå til den nye normalvedtægt uden ændringer, skal ejerforeningen ikke foretage sig noget. 

Eksisterende ejerforeninger med tinglyst særvedtægt

For de eksisterende ejerforeninger, som i forvejen har en særvedtægt, der er tinglyst på de enkelte ejerlejligheder, vil denne særvedtægt som udgangspunkt fortsat gælde for foreningen.

De vedtagne regler har dog den konsekvens, at den nye normalvedtægt vil få udfyldende karakter. Det vil sige, at de bestemmelser i den nye normalvedtægt, som ikke er behandlet i den tinglyste særvedtægt, vil som udgangspunkt være gældende for ejerforeningen. 

Foreningens medlemmer vil dermed fx kunne påberåbe sig bestemmelser fra den nye normalvedtægt, såfremt denne ikke er behandlet (fraveget) i foreningens særvedtægter. Det samme vil ejerforeningen kunne over for de enkelte medlemmer.

Foreningen, bestyrelsen og ikke mindst dirigenterne vil således i visse tilfælde skulle jonglere mellem to sæt vedtægter for at afgøre en given ret, pligt eller majoritet. 

Vores anbefaling for ejerforeningen

Det anbefales derfor, at ejerforeninger får gennemgået deres særvedtægt og sammenholdt med den nye normalvedtægt for at kortlægge eventuelle ubehandlede bestemmelser. Dette kan eventuelt også være en kærkommen anledning til at få set de gamle vedtægter i sømmene og få ryddet op i gamle tillæg m.v.

Advokatfirmaet Vingaardshus kan bistå med denne gennemgang samt med afholdelse af generalforsamling til vedtagelse af nye vedtægter, eventuelle fravigelser samt tinglysning heraf.

Fast ejendom
Ejerforeninger

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus