Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Arbejdsskader

Arbejdsskader

Gå tilbage til Personskade og erstatning

Er du kommet til skade under dit arbejde – så kan du være berettiget til erstatning.

Hvad er en arbejdsskade

En skade kan anerkendes som en arbejdsulykke, hvis personskaden skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Erstatning kan opnås, når skaden er sket ved arbejde i Danmark og i et vist omfang også ved arbejdsskader sket i udlandet.

Vennetjenester

Der er mange, der ikke er klar over, at kommer man til skade, mens man udfører en vennetjeneste, kan der opnås erstatning.

Erhvervsbetinget lidelse

Er der tale om en skadelig påvirkning, du har været udsat for over længere tid, kan skaden anerkendes som en erhvervsbetinget lidelse.

Anmeldelse af en arbejdsskade

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde skaden til sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Det er imidlertid ikke altid arbejdsgiver får det gjort, hvorfor det er vigtigt, at du selv følger op på det overfor arbejdsgiver.

Du kan også selv anmelde skaden.

Er skaden ikke anmeldt inden der er gået et år efter skaden skete, kan du miste dit krav på erstatning efter arbejdssikringsloven.

Anmeldes kravet først efter der er gået et år, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dog godt anerkende skaden, hvis du kan bevise, at din skade skyldes dit arbejde, og du har et varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden.

Din sag behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør om skaden er en arbejdsskade og udmåler den erstatning, du har krav på som følge af arbejdsskaden.

Erstatning for arbejdsskaden

Arbejdsskadesikringsloven bestemmer, hvad du kan få erstattet, hvis du har været ude for en arbejdsulykke.

Du kan få positive udgifter i form af blandt andet medicin, behandlingsudgifter til fysioterapi, kiropraktor og psykolog samt kørsel til/fra behandling og undersøgelse.

I tilfælde af, at arbejdsulykken har forårsaget varige skader på dig, bestemmer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvilken godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, du er berettiget til.

Godtgørelse for varigt mén er et skattefrit engangsbeløb.

Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som engangsbeløb eller løbende ydelser.

Engangsbeløb beskattes ikke, hvorimod den løbende ydelse er skattepligtig. Hvis dit endelige erhvervsevnetab fastsættes til 50% eller derunder, vil det udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Hvis det endelige erhvervsevnetab fastsættes til over 50%, vil det blive tilkendt som en månedlig løbende skattepligtig ydelse. Du har dog mulighed for at kapitalisere en del af erstatningen, dvs. en del udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Har arbejdsulykken ført til dødsfald, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse om overgangsbeløb og forsørgertabserstatning til efterlevende ægtefælle/samlever og børn.

Begge udbetalinger er skattefrie.

Anke

Er du ikke tilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om din erstatning, kan du klage til Ankestyrelsen.

Du har 4 uger til at klage og fristen skal overholdes.

Ankestyrelsens afgørelse vil du kunne prøve ved domstolene.

Privattegnede forsikringer

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, at dine egne forsikringer også kan dække arbejdsulykken, hvorfor det er vigtigt, at du også anmelder arbejdsskaden dertil – du kan godt have flere forsikringer.

Du kan også være omfattet af kollektive forsikringer.

Vær opmærksom på frister for anmeldelse af kravet, så det ikke mistes.

Erstatningsansvarsloven

En arbejdsskade kan også være omfattet af Erstatningsansvarsloven.

Det vil være tilfældet, hvis en anden er skyld i skaden.

Er din ulykke omfattet af erstatningsansvarsloven, vil du være berettiget til erstatning herefter og det omfatter også svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Vær opmærksom på frister for anmeldelse af kravet, så det ikke mistes.

Gå tilbage til Personskade og erstatning

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus