Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Ophavsret

Har du skrevet en bog, komponeret en sang eller malet et maleri? Sådanne unikke værker opnår automatisk en ophavsretlig beskyttelse, som du kan læse nærmere om herunder.

Reglerne om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker findes i ophavsretsloven.

Litterære og kunstneriske værker er bl.a. værker såsom billeder/fotografier, film, softwareprogrammer, computerspil, bøger, musik, møbler og malerier.

Ophavsret giver den eller de personer, der har skabt værket (kaldet ophavsmanden eller ophavsmændene), eneret til at råde over værket.

Der er to betingelser, der skal være opfyldt, førend et litterært eller kunstnerisk værk opnår ophavsretlig beskyttelse:

  1. Værket skal være originalt, og
  2. Ophavsmanden (eller ophavsmændene) skal selv have skabt værket.

Hvis betingelserne er opfyldt, opnås den ophavsretlige beskyttelse ”automatisk” fra vær-ets frembringelse. Ophavsretten kræver ikke registrering hos myndigheder eller lignende.

Ophavsret til et litterært eller kunstnerisk værk medfører bl.a., at andre ikke må anvende eller kopiere værket uden ophavsmandens tilladelse.

Ophavsretten til et produkt varer som udgangspunkt fra værkets frembringelse indtil 70 år efter ophavsmandens dødsår.

Advokatfirmaet Vingaardshus rådgiver om forskellige ophavsretlige forhold, herunder:

  • Vurdering af værkers ophavsretlige beskyttelse.
  • Overdragelse af ophavsrettigheder.
  • Aftaler om udnyttelse af ophavsrettigheder (licensaftaler).
  • Krænkelse af ophavsrettigheder (retshåndhævelse), herunder rets- og voldgiftssager.
Gå tilbage til Immaterialret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Specialisterne

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus