Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Persondata

Persondata

Gå tilbage til GDPR og Persondata

Persondata hører under GDPR, som definerer en personoplysning som enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

Det kan for eksempel være e-mail, personnummer, registreringsnummer, et foto, et fingeraftryk, eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eventuelt ved at kombinere dem med andre oplysninger. Man betegner dette som en personhenførbar oplysning.

Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer:

  • Personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger)
  • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger)
  • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger

Der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed.

Hvem er omfattet af reglerne i forbindelse med behandling af persondata?

Enhver behandling af andres personoplysninger, der ikke sker i en rent privat sammenhæng, skal ske i overensstemmelse med reglerne i GDPR og Databeskyttelsesloven.

Virksomheder, foreninger, fonde, offentlige myndigheder og privatpersoner, er omfattet af reglerne i det omfang de foretager behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og for anden ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Elektronisk databehandling er omfattet, men det gælder tillige fysiske registre/kartoteker, der indeholder personoplysninger.

Det er kun privatpersoners behandling af rent personlige eller familiemæssige aktiviteter, der er undtaget. Omfanget og karakteren af disse behandlinger må løbende forventes afklaret via Datatilsynets praksis.

Advokatfirmaet Vingaardshus bistår gerne i forbindelse med den fornødne rådgivning i forbindelse med afklaring af om I som led i Jeres håndtering af personoplysninger er omfattet af reglerne, herunder om Jeres nuværende praksis i forbindelse med håndtering af personoplysninger er i overensstemmelse med reglerne i GDPR og Databeskyttelsesloven.

Gå tilbage til GDPR og Persondata

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus