Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Hurtig afgørelse

Hurtig afgørelse

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

En tvist vedrørende et byggeri bliver traditionelt afgjort af en voldgiftsret, som nedsættes af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten kan bestå af både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise inden for det pågældende område.

Du kan læse mere om voldgiftssager inden for byggeriet her.

Tvistløsningsredskabet ”hurtig afgørelse” kan være en alternativ og hurtig måde at løse en tvist vedrørende et byggeri på.

Tvistløsningsredskabet ”hurtig afgørelse” blev indført ved revideringen af byggeriets standardvilkår i 2018. Hurtig afgørelse er således en mulighed, hvor parterne enten har vedtaget AB 18, ABT 18 eller ABR 18, eller hvor parterne i øvrigt konkret er enige om at søge deres uoverensstemmelsen løst ved hurtig afgørelse.

Tvistløsningsredskabet ”hurtig afgørelse” udspringer af et behov for en hurtig og enkel proces, baseret på skriftligt grundlag og eventuelt en besigtigelse, men uden afhøring af parter og vidner og uden mundtlig forhandling. Den hurtige afgørelse skal således i højere grad end de allerede eksisterende tvistløsningsformer, herunder især traditionel voldgift, medvirke til en hurtig og billig løsning af en række af de tvister, der erfaringsmæssigt oftest og løbende opstår i forbindelse med projektering og udførelse af et bygge-/anlægsprojekt.

Én eller flere tvister

Den hurtige afgørelse kan angå én eller flere af de tvister, der fremgår af eksempelvis AB 18 § 68, stk. 1 og ABR 18 § 62, stk. 1. Et vigtigt område for de hurtige afgørelser bliver forventeligt, hvorvidt krav om ekstrabetaling er berettigede eller ej, eller hvorvidt et givent forhold medfører ret til tidsfristforlængelse eller ej.

Når en sag om hurtig afgørelse er anlagt, kan der ikke bringes yderligere tvister ind under sagen. Der kan efter opmandens ønske gennemføres en besigtigelse, men ikke syn og skøn. Samtidig opereres der med en række meget korte frister for afgivelse af skriftlige indlæg og fremsendelse af supplerende oplysninger – alt sammen med henblik på at sikre, at sagen kan behandles hurtigt.

Der er med andre ord tale om en form for ”lyn-voldgift”, hvor en sag umiddelbart må kunne forventes afgjort i løbet af blot 7-10 uger og dermed langt hurtigere og billigere end ved traditionel voldgift.

Du kan desuden læse om tvistløsningsredskaberne ”mediation” og ”mægling” her.

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi gennem mange års erfaring som rådgivere for både bygherrer og entreprenører stor fortrolighed med anvendelsen af AB-systemet og løsning af tvister inden for byggeriet. Vi bistår naturligvis også med rådgivning omkring valget af tvistløsningsredskab i forhold til den aktuelle tvist, ligesom vi gerne bistår med råd og vejledning om håndteringen heraf.

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus