Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Entreprise- og udbudsret
Projektudvikling

Del artiklen

EU-dom underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis om moms på salg af ejendomme til nedrivning

6. september 2019

En længe ventet EU-dom om moms på salg af ejendomme til nedrivning får stor betydning for projektudviklere og bygherrer.

Købere og sælgere af ejendomme, som forventes nedrevet, kan nemlig nu ånde lettet op – ny EU-dom underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis, som har været at indlægge en hensigtsfortolkning, der betød, at hvis køber på overdragelsestidspunktet havde til hensigt at nedrive den overdragede ejendom, skulle overdragelsen reelt anses som salg af en byggegrund, hvilket udløser momspligt. Transaktionen blev derfor momspligtig efter Skattestyrelsens opfattelse.

EU-domstolen har endelig afsagt dom i sagen KPC mod Skattestyrelsen. Her anfører EU-domstolen: “En transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning”, kan “ikke kvalificeres som levering af en byggegrund”, hedder det i afgørelsen.

Skattestyrelsens praksis baseret på tidligere EU-dom

Det er dog værd at holde sig for øje, at Skattestyrelsens praksis var skabt ud fra en tidligere EU-dom, som afgjorde, at medvirker sælger – fysisk eller økonomisk – til nedrivning af den pågældende ejendom, er der reelt tale om overdragelse af en byggegrund, som udløser momspligt. Denne praksis må forventes fastholdt.

Den nye EU-dom omfatter således situationer, hvor køber vælger at nedrive ejendommen efter overdragelsen. Skattestyrelsen er altså gået for vidt, når de også opkræver moms i denne situation efter en hensigtsvurdering.

Det vil som minimum være muligt at søge om refusion af betalt, ikke-fradraget moms tre år tilbage – hvis Skattestyrelsen erkender, at der er tale om en praksisændring, vil refusionsperioden kunne udvides væsentligt. 

Læs mere om dommen her>>>.

Entreprise- og udbudsret
Projektudvikling

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus