Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Kontrakter og aftaler

Del artiklen

Aftaler om hemmeligholdelse: 5 gode råd til en Non-Disclosure Agreement

17. august 2023

Når man som virksomhed ønsker at fastholde en god position på markedet ved altid at være et skridt foran, er det vigtigt at sikre, at oplysninger omkring virksomhedens udviklingsprojekter, produkthemmeligheder eller andre følsomme oplysninger ikke ender hos konkurrenterne. Det kan sikres gennem en Non-Disclosure Agreement.

Hvorfor er en Non-Disclosure Agreement vigtig?

Deling af fortrolige oplysninger sker i en lang række tilfælde fx i forbindelse med udviklingsaftaler mellem to virksomheder eller i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. 

På den baggrund kan det blive problematisk, hvis to virksomheder indleder et nødvendigt samarbejde uden at have indgået en hemmeligholdelsesaftale – en såkaldt Non-Disclosure Agreement. 

En Non-Disclosure Agreement sikrer virksomheden, at man kan dele fortrolige oplysninger med andre parter, og at denne deling foregår indenfor en række fastsatte rammer, således at oplysninger ikke misbruges eller ender i de forkerte hænder.

Vi har samlet fem gode råd omkring, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du skal indgå en Non-Disclosure Agreement – en aftale om hemmeligholdelse.

1. Hvilke oplysninger er omfattet af en Non-Disclosure Agreement?

En Non-Disclosure Agreement bør indeholde en definition af hvilke oplysninger, man skal betragte som fortrolige. Dette kan endvidere underbygges med en aftale om, at fortrolige informationer skal mærkes ”fortrolige” ved udveksling, men det afhænger af det enkelte forhold.

Såfremt ovenstående er på plads, undgår man tvivl hos aftalens parter og minimerer derved risikoen for misligholdelse fra begge sider.

2. Tilladt brug af fortrolige oplysninger

Det er vigtigt at sikre sig, at forholdet mellem parterne afspejles i aftalen, således at det tydeligt fremgår, hvad de fortrolige oplysninger må bruges til. Derfor bør man som udgangspunkt altid indlede aftalen med en forklaring af formålet med indgåelsen.

Herudover bør der være en bestemmelse, som konkret afgrænser brugen af oplysningerne, således at der ikke opstår tvivl mellem parterne.

3. Tilladt offentliggørelse af de fortrolige oplysninger

Der kan være tilfælde, hvor man ikke bør skulle anse visse oplysninger, som værende omfattet af aftalen.

Det kan eksempelvis være i situationer, hvor de ”fortrolige” oplysninger allerede er offentligt tilgængelige, eller hvor man på lovlig vis har modtaget oplysningerne fra en tredjemand og ikke den anden part.

Man bør på baggrund heraf indsætte en bestemmelse, som oplister disse tilfælde aktivt.

4. Konsekvenserne på brud på Non-Disclosure Agreement

Det bør fremgå tydeligt, hvad konsekvensen er for misligholdelse af aftalen. I mange tilfælde, vil man med fordel kunne indsætte en konkret bod pr. brud. 

Herudover bør man overveje at indsætte en bestemmelse om, at den misligholdende part skal skadesløsholde den anden part ved brud på aftalen.

Endelig bør det også fremgå, at parterne har ret til at nedlægge forbud mod den anden parts brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger i strid med den konkrete aftale.

5. Aftalens varighed

En bestemmelse omkring aftalens varighed afhænger i høj grad af forholdet mellem parterne. Man bør dog i alle tilfælde overveje, om der skal være tale om en aftale, der aldrig udløber, eller om den eksempelvis skal udløbe 1 år efter, at parterne har stoppet et eventuelt samarbejde.

Hvorfor søge juridisk rådgivning til en Non-Disclosure Agreement?

De ovenstående råd er blot et udsnit af de områder, man skal være opmærksom på. 

Da aftalen omhandler virksomhedens vigtigste oplysninger og hemmeligheder er det vigtigt, at den er fuldt ud dækkende rent juridisk. 

Kontrakter og aftaler

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus