Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Lejeret

Del artiklen

Aftale om boligreguleringslovens § 5.2

11. februar 2020

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik den 30. januar 2020 aftale om boligreguleringslovens § 5.2, der det seneste år har været meget omdiskuteret specielt i forhold til udenlandske investorer. 

Boligaftalens hovedpunkter

Der foreligger endnu ikke en lovtekst, men aftalegrundlaget omtaler bl.a. følgende punkter:

  1. Der går 5 år fra et salg til den nye ejer må opkræve en forhøjet leje efter BRL § 5.2, men de gennemgribende forbedringer må godt foretages i karensperioden. Karensperioden gælder ikke for ejendomme, der sælges af en andelsboligforening og kan tillige fraviges, når ejeren hæver ejendommens energiklasse med mindst 3 niveauer/foretager effektive energiforbedringer for mindst 3000 kr./m2.              
  2. Ejendommen skal minimum være i energiklasse C eller løftes mindst 2 niveauer.
  3. I dag må huslejen i et 5.2 lejemål ikke væsentligt overstige det lejedes værdi. Ordet ‘væsentligt’ fjernes, så lejen fremadrettet maksimalt må svare til det lejedes værdi. Hermed sættes lejen ned med ca. 10%.
  4. Det bliver ulovligt at tilbyde en lejer penge for at fraflytte lejemålet.
  5. Der etableres et huslejeregister for at øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.
  6. Huslejenævnet skal besigtige lejemålet, inden den gennemgribende renovering begyndes.
  7. Lejere og/eller beboerrepræsentanter skal orienteres om afgørelser fra Huslejenævnet.
  8. Hvis udlejer taber en sag i Huslejenævnet, skal han betale 6.000 kr. i gebyr til nævnet, mens lejer slipper omkostningsfrit afsted med at tabe en sag.
  9. Det vil kræve 4/5 flertal i en andelsboligforening at træffe en beslutning om salg. 

Mine bemærkninger

Reglerne er efter min opfattelse blot med til at forvride balanceforholdet mellem vore udlejere og lejere.

Reglerne vil formentlig føre til, at en stor del af den eksisterende boligmasse går i forfald.

Dette vil ikke alene have betydning for klimaet, men også en lang række af de små håndværkere vil miste arbejde, hvilket igen vil medføre en mindre skatteindtægt til statskassen.

Der blev i foråret 2019 nedsat et ekspertudvalg, som meget grundigt gennemgik alle konsekvenser af at ændre BRL § 5.2, og som kom med en lang række konkrete anbefalinger. Desværre har et flertal af vores politikkere, som for den største dels vedkommende ikke har noget sagkundskab på området, valgt at tilsidesætte eksperternes udtalelser på baggrund af symbolpolitik og nogle få enkeltsager. 

Advokat (H) Anne Henriksen

Lejeret

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.