Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Patientskade

Patientskade

Gå tilbage til Personskade og erstatning

Du kan være kommet til skade ved behandling eller manglende behandling i sundhedsvæsenet, eller hvis du har fået bivirkning af et lægemiddel.

Sundhedsvæsnet omfatter offentligt eller privat sygehus, hos praktiserende læge, speciallæge eller anden sundhedsperson.

Mener du, der er sket en skade, anmelder du det til Patienterstatningen. Du kan gøre det via Patienterstatningens hjemmeside, hvor du udfylder et skema og vedhæfter bilag.

Frist for anmeldelse

Vær opmærksom på frister for anmeldelse af kravet, så det ikke mistes.

Du skal anmelde skaden inden for 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden.

Der er dog en absolut forældelsesfrist på 10 år, som regnes fra det tidspunkt, skaden skete, uanset om du har været vidende om skaden eller ikke.

Betingelse for erstatning for en patientskade

Der er betingelser for at en skade (fysisk eller psykisk) kan betragtes som en patientskade.

Skaden skal være sket på en af følgende måder:

  • det må antages, at en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes, hvorved skaden ville være undgået,
  • skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur eller andet udstyr, der har været anvendt ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende.
  • skaden ud fra en efterfølgende vurdering kunne være undgået ved hjælp af anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været en lige så effektiv behandling af sygdommen, eller
  • der er indtruffet komplikationer, som er mere omfattende, end hvad en patient med rimelighed må tåle set i forhold til grundsygdommen.

Erstatning for patientskade

Patienterstatninger træffer afgørelse om, hvorvidt den anmeldte skade kan anerkendes.

Kan skaden anerkendes, udmåles erstatning efter Erstatningsansvarslovens regler.

Der fratrækkes et lovpligtigt egetbidrag fra erstatningen. Egetbidraget er fastsat i klage- og erstatningsloven og udgør 8.596 kr. i 2024. Størrelsen af egetbidraget reguleres hvert år.

Anke

Er du ikke tilfreds med Patienterstatningens afgørelse om din erstatning, kan du klage til Patientskadeankenævnet.

Du kan selv klage til Patientskadeankenævnet, hvilket sker digitalt via borger.dk.

Ankenævnet skal have modtaget klagen senest 1 måned fra den dag, hvor Patienterstatningen meddelte afgørelsen

Ankenævnets afgørelse vil du kunne prøve ved domstolene. Fristen for anlæggelse af retssag er 6 måneder.

Du kan få søgt retshjælpsdækning eller fri proces til en sag ved domstolen, og det er vigtigt, at du kommer i gang med ansøgningen hertil, idet det ofte tager meget lang tid.

Gå tilbage til Personskade og erstatning

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus