Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Dagbod

Hvis der opstår en forsinkelse i et projekt, kan bygherre kræve dagbod hos f.eks. entreprenøren. Dagbod har vist sig som en effektiv sanktion overfor entreprenører og håndværkeres ansvarspådragende forsinkelse. Med indførelsen af ABR 18 introduceres som noget nyt også dagbod som et naturligt instrument i forhold til rådgiveres forsinkelse.

Dagbod foretrækkes af mange bygherrer som sanktionsmiddel, da bygherren i tilfælde af entreprenørens forsinkelse, ikke behøver dokumentere et faktisk økonomisk tab, men blot skal opgøre forsinkelsens varighed – typisk i arbejdsdage.

Der stilles dog i både standardvilkår og retspraksis ganske strenge krav til bygherre for at kunne opnå dagbod. Aftale om dagbod skal være klar og entydig, bygherre skal loyalt og korrekt registrere entreprenørens meddelelser om spilddage og andre forhold, som kan berettige til tidsfristforlængelse. Endelig skal bygherre varsle sit forestående krav på dagbod overfor entreprenøren, inden forsinkelsen indtræder. Under vise omstændigheder skal bygherre desuden – efter at forsinkelsen er indtrådt – fremsætte et korrekt krav på dagbod på det tidspunkt hvorfra dagbod skal løbe. Ellers kan dagbodskravet efter omstændighederne fortabes.

Vi anbefaler, at byggeriets parter altid søger juridisk rådgivning ved formulering og håndhævelse af klausuler om dagbod.

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Specialisterne

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus