Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er ikke et fast begreb, men bruges ofte i offentligheden som betegnelsen for undersøgelsen af et hændelsesforløb af en vis grovere karakter. Her bruger advokaten sin proceserfaring til at indsamle og strukturere oplysninger for herefter at samle oplysningerne i en rapport med en juridisk vurdering.

Hvad kan en advokatundersøgelse omhandle?

Advokatundersøgelser kan omhandle vidt forskellige ting, men er ofte kendt for at afdække, hvorvidt der er foregået krænkende adfærd på en arbejdsplads i form af eksempelvis seksuel chikane eller grov mobning. Men det kan også være en afdækning af, hvorvidt der i øvrigt er et bekymrende arbejdsklima eller tilsyneladende er sket anden mistænkelig og uønsket adfærd blandt medarbejderne.

Hvordan foregår advokatundersøgelser?

En advokatundersøgelse er en hurtig og effektiv måde at få belyst en sag, hvor advokaten efter at have modtaget anmodningen fra en virksomhed eller myndighed indsamler oplysninger i form af eksempelvis mails, sms’er m.m. og ved at afhøre vidner. Herved afdækkes, hvad der er sket, hvem der har gjort hvad osv. Dette sker naturligvis med respekt for de advokatetiske regler. Når indsamlingen og systematiseringen af oplysningerne er gennemført, foretager advokaten en juridisk vurdering og videregiver denne til virksomheden eller myndigheden som herefter – og ofte i samråd med advokaten – træffer foranstaltninger på baggrund af rapporten.

Hvorfor vælge en advokatundersøgelse?

Ved at lade en advokat foretage undersøgelserne sikres et armslængdeprincip, ligesom virksomheden eller myndigheden kan koncentrere sig om sine kerneopgaver. Advokaten sikrer gennem sit kendskab til GDPR m.m., at indsamlingen og opbevaringen af oplysninger sker behørigt og sikkert.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.