Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Gå tilbage til Insolvensret

Gældssanering

En gældssanering er en kreditorordning, hvor din samlede gæld til dine kreditorer kan nedsættes eller helt bortfalde. Det er Skifteretten, som på baggrund af et gældssaneringsforslag, træffer beslutning om, hvorvidt din gæld kan nedsættes eller bortfalde. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du søger gældssanering og hvordan processen forløber.

For at kunne søge gældssanering, skal din gæld være så stor, at du ikke har udsigt til at kunne betale din gæld nu eller inden for de nærmeste år. Der stilles desuden krav om, at du har afklarede forhold, herunder stabile indtægts- og boligforhold.

En ansøgning om gældssanering skal indgives til Skifteretten, som er den afdeling i din lokale byret, der behandler gældssaneringssager. Ansøgningen skal indgives på en særlig blanket, som du kan finde på rettens hjemmeside www.domstol.dk. Det er gratis at søge gældssanering.

Når Skifteretten har modtaget din ansøgning, udpeger Skifteretten en medhjælper. Skifterettens medhjælper er en advokat, som skal behandle sagen og udarbejde gældssaneringsforslaget på baggrund af dine oplysninger om dine indtægtsforhold og faste udgifter. Skifterettens medhjælper indkalder dig til et møde, hvor I sammen taler om sagen, dine forhold og det videre forløb.

Når gældssaneringsforslaget er færdigudarbejdet, sendes forslaget til Skifteretten. Skifteretten indkalder herefter dig og dine kreditorer til et kreditormøde i Skifteretten. På mødet har dine kreditorer ret til at fremsætte indsigelser mod gældssaneringsforslaget. Fremsætter dine kreditorer ikke indsigelser, og kan Skifteretten i øvrigt godkende gældssaneringsforslaget, afsiger retten kendelse og gældssanering.

Efter afsagt kendelse, skal du månedligt afdrage på din gæld med det beløb, som er fastsat i gældssaneringsforslaget og kendelsen. Afdragsperioden er 3 år. Har Skifteretten afsagt kendelse om, at din gæld bortfalder, vil du således være gældfri efter 3 år, forudsat at du har overholdt dine månedlige afdrag.

Gå tilbage til Insolvensret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus