Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Hvidvaskregler

Hvidvasklovens formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask samt terrorfinansiering. Loven stiller bl.a. krav om, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet (NSK) ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Efter lov om hvidvask (Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)) kan overtrædelse af lovens bestemmelse medføre en bødestraf.

Ved udmåling af bødens størrelse skal der efter loven lægges vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. For overtrædelser begået af virksomheder lægges vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet. Der kan tillige pålægges selskaber, virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

Ved særlige grove eller omfattende overtrædelser af lovens bestemmelser kan straffen stige til fængsel indtil 2 år.

Der er tale om en relativ ny lovning med et relativt højt bødeniveau efter dansk retspraksis, hvorfor det er vigtigt for dig, at du så hurtigt som muligt søger kvalificeret rådgivning, dels for at afdække, om der måtte være sket en overtrædelse af lovens bestemmelser eller ej, samt sørge for at få et eventuel uundgåeligt bødeforlæg længst muligt ned.

Gå tilbage til Erhvervsstrafferet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Specialisterne

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus