Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Ekstraarbejder

Ekstraarbejder eller kontraktarbejder er et typisk stridspunkt for entrepriser.

Et særligt forhold ved entrepriseretten er, at bygherren efter kontraktindgåelsen har en ensidig ret til at forlange ændring i ydelsens art og omfang, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Dette benævnes undertiden ”bygherrens ændringsret”. 

Overfor bygherrens ændringsret står princippet om, at entreprenøren tilsvarende har ret til at udføre det pågældende arbejde. Dette fører ofte til konflikter om, hvorvidt den pågældende ændring har karakter af et kontraktarbejde, som kan kræves udført inden for den aftalte entreprisesum, eller hvorvidt der er tale om et ekstraarbejde, som efter omstændighederne kan give entreprenøren krav på ændringer af aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 

Spørgsmålet om, hvorvidt en given ændring har karakter af et kontraktarbejde eller et ændringsarbejde, skal afgøres konkret ved fortolkning af parternes aftale. Vurderingen heraf kan efter omstændighederne være vanskelig. Det samme gør sig gældende for så vidt angår vurderingen af, hvorvidt – i givet fald i hvilket omfang – et eventuelt ekstraarbejde medfører et berettiget krav hos entreprenøren på ekstrabetaling eller tidsfristforlængelse. 

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi gennem mange års erfaring som rådgivere for både bygherrer og entreprenører stor erfaring med håndteringen af spørgsmål om ekstraarbejder og de problemstillinger, der relaterer sig hertil. 

Gå tilbage til Entreprise- og udbudsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus