Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Kaution

Kaution

Gå tilbage til Bank- og finansieringsret

Kaution betyder, at en person eller virksomhed går ind og garanterer at betale en anden persons gæld, hvis personen ikke er i stand til det.

Kaution er meget almindelig i finansverdenen. For eksempel når man låner penge til at købe en bolig, kan banken kræve en kautionist, der påtager sig ansvaret for lånet, hvis låntageren ikke er i stand til at betale. Tilsvarende vil en bank ofte kræve kaution fra ejeren, hvis et selskab ønsker at optage et lån.

At kautionere kan være en stor forpligtelse, der kan have betydelige økonomiske konsekvenser. Hvis debitor ikke kan opfylde sin forpligtelse, kan kautionisten blive tvunget til at betale, hvilket kan påvirke kautionistens egen økonomi.

Kautionsforpligtelse

Der er to hovedformer for kautionsforpligtelse: Selvskyldnerkaution og simpel kaution.

Selvskyldnerkaution der er den for kautionisten mest indgribende form for kaution. Selvskyldnerkaution indebærer, at kautionisten skal betale kautionsforpligtelsen allerede den dag, hvor låntageren misligholder sin betalingsforpligtelse. Hvis kravet ikke er betalt, kan långiver straks kræve betaling fra kautionisterne uden hensyntagen til om låntager er i stand til at betale.

Ved simpel kaution skal långiver derimod dokumentere, at låntager ikke kan betale gælden, før der kan kræves betaling fra kautionisterne. Dokumentation for at låntager ikke kan betale kan f.eks. bestå i, at långiver gennemfører en forgæves fogedforretning imod låntager.

Kautionsindgåelse

Kaution kan indgås på mange måder herunder

  • Pro rata hæftelse der indebærer, at en kautionist alene hæfter for en bestemt procentdel af den samlede gæld.
  • Solidarisk hæftelse hvorefter kautionisterne hver især hæfter for hele gælden i fællesskab ud fra devisen én for alle, alle for én. Kreditor kan således kræve det samlede skyldige beløb af en hvilken som helst af kautionisterne, men kreditor kan naturligvis ikke samlet kræve mere end gælden.
  • Beløbsbegrænset kaution, hvor kautionisten maksimalt kan blive forpligtet til at betale et givet beløb uanset hvor meget låntager måtte skylde.

Låntager fritages ikke fra sin gæld, fordi én kautionist indbetaler et skyldigt beløb til långiver. Låntager er nemlig i så fald forpligtet til at betale gælden til kautionisten. Dette kaldes regres over for låntager.

Advokatfirmaet Vingaardshus har en betydelig ekspertise i at udarbejde og forhandle kautionserklæringer herunder at minimere en kautionists risiko for det tilfælde at låntager skulle gå konkurs.

Gå tilbage til Bank- og finansieringsret

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Opret en inkassosag

Lad os gøre arbejdet for dig.

  • Udfyld formularen
  • Upload den ubetalte faktura
  • Tryk send

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus

Din inkassosag er i gode hænder

Vi har nu modtaget din inkassosag, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Inkassoteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus