Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Udbud og licitation

Del artiklen

Lovforslaget om ændring af udbudsloven er nu vedtaget

4. marts 2019

Lov om ændring af udbudsloven blev tirsdag den 26. februar 2019 vedtaget af Folketinget. 

Loven er tilgængelig på Folketingets hjemmeside her

Loven træder i kraft den 1. juli 2019 og finder anvendelse på udbud, hvor udbudsbekendtgørelsen i henhold til udbudslovens § 128 er offentliggjort den 1. juli 2019 eller senere. 

Større gennemsigtighed ved tilbudsevaluering

Som vi tidligere har kunnet fortælle, skal loven bl.a. være med til at skabe større gennemsigtighed om, hvad ordregivere lægger vægt på ved tilbudsevalueringen. Det sker bl.a. ved indførelsen af en bestemmelse om, at ordregivere er forpligtet til at ”… fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen” i udbudsmaterialet. 

To-kuvertsystem

Herudover skal loven styrke vurderingen af kvalitetsdimensionen i større, komplekse udbud og dermed fjerne risikoen for favorisering. Det sker ved indførelsen af et såkaldt ”to-kuvertsystem”, som indebærer, at ordregivere ved udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på over 350 mio. kr. ekskl. moms, og hvor ordregiver anvender tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, skal foretage evalueringen af det offentliggjorte priskriterium adskilt fra evalueringen af de kvalitative tildelingskriterier. 

To-kuvertsystemet betyder med andre ord, at ordregivere skal vurdere tilbuddene på de kvalitative parametre uden at være bekendt med prisen på de enkelte tilbud. Herved skal det sikres, at kendskab til prisen ikke påvirker ordregivers bedømmelse af de kvalitative parametre.

Med indførelsen af ”to-kuvertsystemet” er det således nødvendigt, at ordregivere fremadrettet tilrettelægger evalueringsprocessen på en sådan måde, at evalueringen af pris- og kvalitetskriteriet holdes adskilt. Det er op til ordregiverne selv at vurdere, hvordan en sådan adskillelse rent faktisk opnås. Loven stiller ikke særlige krav hertil. En effektiv adskillelse vil dog formentlig kræve, at tilbudsfasen som minimum tilrettelægges på en sådan måde, at tilbudsgivernes besvarelse vedrørende de økonomiske hhv. kvalitative kriterier afleveres separat, og således at de personer, der har adgang til tilbuddene på den elektroniske udbudsportal, har forskellige rettigheder.

Det bliver næppe helt uproblematisk at sikre den nødvendige adskillelse – og navnlig dokumentationen herfor. Som ordregiver bør man derfor allerede nu begynde at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan udbudsprocessen bedst kan tilrettelægges, når loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Udbud og licitation

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus