Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Forsyning, energi og miljø

Del artiklen

Det ulovbestemte gæsteprincip: Aalborg Forsyning vinder principiel sejr i Højesteret

18. februar 2022

Tillykke til Aalborg Forsyning med principiel sejr i Højesteret vedrørende det ulovbestemte gæsteprincip.

Aalborg Forsyning har op gennem årene og med sine visionære direktører og medarbejdere været foregangsmand for udviklingen af funktionelle og fremtidssikrede spildevandssystemer. Både til glæde for byudviklingen, borgerne og ikke mindst miljøet.

Lovgivning og retspraksis er ikke altid klar, og Aalborg Forsyning har derfor også gennem årene i fællesskab med Advokatfirmaet Vingaardshus været foregangsmand i at få afklaret gråzonerne. Dette til fordel for både brugere og andre spildevandsselskaber.

I denne uge har Aalborg Forsyning vundet en skelsættende og principiel sag i Højesteret om det såkaldte ulovbestemte gæsteprincip. Advokat (H) Anne Henriksen har hele vejen igennem ført sagen for Aalborg Forsyning. 

Sagen vedrørende det ulovbestemte gæsteprincip

Sagen drejede sig kort fortalt om, hvem der skulle betale for at flytte en kloakledning beliggende hen over en privat ejendom. Ledningen skulle flyttes, fordi arealejeren ønskede at opføre en tilbygning på det areal, hvor ledningen lå. Ledningen og dens placering var i 1975 godkendt af Landvæsenskommissionen for Nordjyllands Amtskommune, og der var tinglyst en såkaldt ledningsservitut på ejendommen. Det var ikke muligt at fremskaffe oplysning om, hvorvidt der var fastsat og udbetalt erstatning til arealejeren. 

Sagen startede i 2017, og Byretten besluttede i 2019 med stemmerne 3-0, at arealejeren selv skulle betale for omlægningen. I 2020 omgjorde Vestre Landsret denne dom og besluttede med stemmerne 0-3, at Aalborg Kloak selv skulle betale, da ledningen var omfattet af det ulovbestemte gæsteprincip.

Med dommerstemmerne 9-0 fandt Højesteret den 15. februar 2022, idet der var tale om en offentligretlig afgørelse truffet med hjemmel i lov, og at de hensyn, der ved aftaler mellem ledningsejer og arealejer kan begrunde anvendelse af det ulovbestemte gæsteprincip – herunder det nævnte gavemoment – kan ikke i almindelighed overføres på sådanne tilfælde. Højesteret fandt derfor, at der i disse tilfælde er en formodning for, at arealejeren selv – på samme måde som ved andre arbejder på arealet – skal betale for ledningsomlægninger, der sker på arealejerens foranledning. Det må således kræve særlige holdepunkter i den offentligretlige afgørelse, hvis dette udgangspunkt skal fraviges. 

Højesteret fandt herefter, at den foreliggende kendelse i mangel af særlige holdepunkter for andet – og i overensstemmelse med den nævnte formodning – indebar, at arealejeren selv skulle afholde udgifterne til en omlægning af kloakledningerne, der skete på arealejerens foranledning. Det var uden betydning, om der i sin tid blev udbetalt erstatning i anledning af landvæsenskommissionens kendelse.

Dommen er med sine uomtvisteligt klare og præcise præmisser med til at afklare retsstillingen for det ulovbestemte gæsteprincip i alle de sager, hvor en ledning er sikret på baggrund af en offentligretlig afgørelse.

For interesserede kan Højesterets dom læses her>>>

– Tak til Aalborg Forsyning for at tro på sagen helt til det sidste, og tak for at lade mig føre sagen, selv om det var min debut i Højesteret, siger advokat (H) Anne Henriksen.

Forsyning, energi og miljø

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus