Find medarbejder
Find medarbejder

Thodesvej 4, 9900 Frederikshavn - Ny auktion

mandag den 11 oktober 2021 kl. 09.30

Tinglyst areal 461 m2 heraf vej 0 m2. Bebygget areal 88 m2.
    
Ejendommen, som er opført i 1941, er opført i mursten. Tagbeklædningen er ældre røde teglsten. Vinduerne er ældre trævinduer. En del af ruderne er smadret.

Ejendommen er i meget dårlig stand og vurderes på det foreliggende grundlag ikke at kunne anvendes til beboelse som den er og forefindes. Det har ikke været muligt at besigtige ejendommen indvendigt forinden udarbejdelse af salgsopstilling. Indvendig besigtigelse vil blive forsøgt gennemført forinden auktionen.

Ifølge BBR har ejendommen et bebygget areal på 88 m2, et kælder areal på 73 m2 samt udnyttet tagetage på 54 m2. Det samlede bolig areal udgør 142 m2.

Til ejendommen hører en garage opført i træ.

Ejendommen har ifølge det oplyste står tom i flere år og bærer præg heraf. I forbindelse med besigtigelse af ejendommen kunne der konstateres en ældre udestue. Den nævnte udestue fremgår ikke af BBR.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med besigtigelsen blev det oplyst, at ejendommens varmesystem har været frostsprængt, mens ejendommen har stået tom, idet naboerne konstaterede, at der kom damp ud af vinduerne. Fjernvarmeforsyningen var herefter blevet kontaktet.

Ejendommen er beliggende i byzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet alment vandforsyningsanlæg.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. gas og fjernvarme.

For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.dingeo.dk.

Besigtigelse foretaget den 02.07.2021 af advokat Malene Krogsgaard

 Hent salgsopstilling eller kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger, tel. 46929210

Højest bud på 1. auktion  kr. 60.000,00