Find medarbejder
Find medarbejder

Staunvej 12, 9240 Nibe - omberammet

tirsdag den 05 juli 2022 kl. 11.00

Tinglyst areal 21.037 m2 heraf vej 0 m2. Bebygget areal 125 m2.

Ejendommen er en landejendom med stuehus og flere staldbygninger, jf. vedlagte BBR-meddelelse. 

Stuehuset har entré med adgang til værelse samt til stuehusets stue. Fra stuen er der adgang til soveværelset samt køkkenet. Der er trælofter i hele stuehuset samt gulvtæpper, bortset fra køkkenet, som består af delvis klinkegulv samt betongulv, som fortsætter ud til baggangen, hvor oliefyret er placeret. Køkkenet har et komfur/ovn, som må antages ikke at virke, men ellers ingen hårde hvide varer. Fra baggangen er der adgang til badeværelse med wc samt adgang til loftet, som består af en fordeler gang til to værelser, hvor der er gulvtæpper og trælofter. Ejendommens tag er eternitplader og vinduerne og dørene fremstår generelt utætte. Ejendommen fremstår meget slidt.

Ejendommen opvarmes med oliefyr.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet privat vandforsyningsanlæg.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. gas og fjernvarme.

For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.dingeo.dk og www.weblager.dk under den kommune, som ejendommen er beliggende i.

Besigtigelse foretaget den 1. april 2022 af advokat Anders Mikkelsen

 Hent salgsopstilling eller kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger tel. 46929210