Find medarbejder
Find medarbejder

Skævevej 22A, 9352 Dybvad

mandag den 06 december 2021 kl. 09.30

Tinglyst areal 4.395 m2 heraf vej 0 m2. Bebygget areal 191 m2. Beboelsesareal 120 m2. Samlet bygningsareal excl. kælder og tagetage 382 m2.
    
Bygning 1 er opført i 1847 og senest ombygget i 1990. Den er opført i mursten og tegltag.


Bygning 1 indeholder flere lejligheder samt et fyrrum/udhus. Generelt er ejendommen er dårlig stand og kræver en gennemgribende renovering eller nedrivning. Lejlighederne har ikke kunnet besigtiges, da det ikke har været muligt at komme gennem bevoksningen og frem til ejendommen. Det kan dog konstateres at der er fri afgang til ejendommen idet døre står åben. Foran bygningen er en fritstående skorsten i rød mursten opført, og mellem haverne til lejlighed 1 og 2 er der opført en betonmur.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med elvarme.


Bygning 2 indeholder 4 lejligheder. Generelt er bygningen i meget dårlig stand og kræver en gennemgribende renovering eller nedrivning. Lejlighederne er delvist ødelagte og bærer præg af, at vinduer og døre har stået åben igennem længere tid. Ejendommen kan således ikke anvendes til beboelse, således som den er og forefindes. 

Ifølge BBR er bygningen registreret som udhus. Det fremgår videre af BBR, at tidligere etage-boligbebyggelse i 2013 er ændret til udhus.

Lejlighed 1 (stuen) består af en entré, et køkken, en stue, en fordelingsgang, tre værelser og et badeværelse.

Lejlighed 2 (1. sal) består af en opgang/entré, en stue, et badeværelse, et værelse, et soveværelse og et køkken.

Lejlighed 3 (1. sal) består af en entré, et køkken/stue, et badeværelse og et værelse. 

Lejlighed 4 (1. sal)  består af en entré, et køkken, et badeværelse, en stue, et værelse og et soveværelse. 

Ejendommen opvarmes Ifølge BBR med centralvarme fra eget anlæg. 


Bygning 3 er et skur opført i træ. 


Ejendommen er forurenet og kortlagt i henhold til vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven, se vedhæftede materialer.
For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.web.dk – under Frederikshavn Kommune og adressen på ejendommen.
 

Ejendommen er beliggende i byzone og landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet privat vandforsyningsanlæg.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Besigtigelse foretaget den 07-10-2021 af advokat Malene Krogsgaard.

 Hent salgsopstilling eller kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger oplysninger tel. 46929210