Find medarbejder
Find medarbejder

Risgårdvej 6, 9600 Aars - er tilbagekaldt

tirsdag den 10 december 2019 kl. 9.20

Ejendommen – der er i kommunen er registreret med kode 130 (Række-, kæde-, dobbelthus) – har et tinglyst areal på 3864 m2 heraf vej 0 m2. Det bebyggede areal og det samlede bygningsareal er på 304 m2, medens boligarealet er på 290 m2. Det samlede loftareal er på 212 m2.

Ejendommen er opført i mursten der er hvidkalket og med ældre tegltag. Ejendommen indeholder 4 boliger med køkken og toilet/bad og er oprindelig fra 1907 og siden ombygget i 1937. Ejendommen henstår i dag i meget ringe stand og ser ikke ud til at have været beboet i længere tid.

I henhold til BBR indeholder ejendommen følgende boliger:

6A har et samlet areal på 84 m2 der indeholder 3 værelser, køkken og bad/toilet.
6B har et samlet areal på 72 m2 der indeholder 3 værelser, køkken og bad/toilet
6C har et samlet areal på 48 m2 der indeholder 2 værelser, køkken og bad/toilet.
6D har et samlet areal på 86 m2 der indeholder 2 værelser, køkken og bad/toilet.

Ingen af lejlighedernes køkken og bad/toilet er i en sådan stand at de i dag kan benyttes, ligesom adskillige vinduer er smadret. Ejendommen henstår som forladt.

Vesthimmerlands Kommune har den 15 oktober 2019 nedlagt midlertidigt forbud mod at der foretages både retlige og faktiske ændringer på ejendommen.

På ejendommen forefindes en garage opført i 1967 og en carport opført i 2005.

Ejendommen opvarmes med el.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommens afløbsforhold er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.
Ejendommens vandforsyning sker fra enkeltindvindingsanlæg.

Kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger, tel. 4692 9210