Find medarbejder
Find medarbejder

Rimmervej 3, 9370 Hals

tirsdag den 20 april 2021 kl. 11.00

Tinglyst areal 3672 m2 heraf vej 0 m2. Bebygget areal 119 m2
    
Ejendommen er opført i mursten. Facaden er pudset og malet hvis. Tagbeklædningen er sorte eternitplader. Vinduerne er ældre brune trævinduer.

Til ejendommen hører flere udbygninger i form af udhuse opført i mursten med tagbeklædningen i form af dels eternitplade og dels metalplader samt et udhus opført i træ med metalplader som tagbeklædning. 

Såvel ejendommen som udbygningerne er i meget dårlig stand og under nedbrydning eller renovering. Ejendommen kan ikke anvendes til beboelse således som den er og forefindes, og der må påregnes ikke ubetydelige udgifter til istandsættelse, hvis ejendommen skal kunne anvendes til beboelse. Der er ikke delvist udnyttet tagetage således som anført på BBR

Ejendommen opvarmes med centralvarme.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (Tilladelse ikke påkrævet).
Ejendommen er tilsluttet privat vandforsyningsanlæg.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. gas og fjernvarme.

For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.dingeo.dk.

Besigtigelse foretaget den 5. marts 2021 af advokat Malene Krogsgaard.

 Hent salgsopstilling eller kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger, tel. 46929210