Find medarbejder
Find medarbejder

Mjels Brovej 15, 9230 Svenstrup J

tirsdag den 29 november 2022 kl. 09.00

Tinglyst areal 1995 m2 heraf vej 85 m2. Bebygget areal 492 m2.
    
Ejendommen, som er opført i 1897, og til-/ombygget i 1976, er opført i delvist pudset glasbe-ton og delvist pudset mursten. Tagbeklædningen er eternitplader. Vinduerne er trævinduer, hvoraf nogle er uden ruder. Døre og vinduer er delvis manglende, og delvis ved at falde af. Ejendommen mangler delvist gavlbeklædning. 

 

Ejendommen er indrettet som følger: 

Fra ejendommens hoveddør er der indgang til en entre med fliser på gulv, pudset murstensvægge og træloft. 

Fra entreen er der adgang til ejendommens nordlige ende, hvor der forefindes 2 rum. Begge rum er uden loftbeklædning, og med grå murstensvægge. Det ene rum er uden gulvbeklædning, hvorfor kælderen er blotlagt. I det andet rum forefindes en stige til loftet. Disse rum er alene besigtiget fra ejendommens entre som følge af den manglende gulvbeklædning.  

Fra ejendommens entre er der også adgang til et mindre rum. Rummet er uden gulvbeklædning og med pudset murstensvæg. Loftbeklædningen er delvist nedtaget. Fra entreen er der endeligt adgang til et rum med tæppe på gulv, delvis savsmuldstapet på vægge og delvis murstensvæg. Rummet er uden loftbeklædning. Herfra forefindes et rum med rå beton på gulv, delvis savsmuldstapet på vægge og delvis murstensvæg. Rummet er uden loftbeklædning. Herfra forefindes 3 rum. Disse rum er med fliser på gulv, gule klinker på vægge, samt delvist beskadiget og nedtaget gipsplader på loft. Fra dette rum er der nedgang til et fryserum med fliser på gulv, gasbetonblokke ved vægge samt manglende loftbeklædning. 

Der forefindes en stor krostue/restaurantlokale, som er opdelt ved en gipspladevæg. Den ene del af rummet er med tæppe på gulv, og den anden del er beklædt med træfinér på gulv. Begge rum er med malet tapet på vægge, som er delvis nedtaget og sorte loftplader, som er beskadiget. 

Fra krostuen er der adgang til et rum med klinker på gulv, malet glasvæv på vægge og delvist nedtaget træloft. Der er 2 rum med toiletter og pissoir med klinker på gulv, klinker på vægge og gipsplader på loft. 

På ejendommens bagside forefindes et fyrrum. 

Til ejendommen hører en overdækket carport. 

Ejendommens have fremstår tilgroet. 

Ejendommen fremstår generelt i dårlig stand og bærer præg af affaldsophobning. 

Ejendommen opvarmes med fjernvarme/blokvarme.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet privat vandforsyningsanlæg.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Bemærkninger for grunden i BBR-meddelelsen: Separatkloakeres inden udgangen af 1998.

Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. gas og fjernvarme.

For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.dingeo.dk og www.weblager.dk under den kommune, som ejendommen er beliggende i.

 

Besigtigelse foretaget den 20. oktober 2022 af advokat Hans Christian Andersen og fuldmægtig Mathilde Freiheit. 

 Hent salgsopstilling eller kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger tel. 46929210