Find medarbejder
Find medarbejder

Kirkebakken 2, Vilsted, 9670 Løgstør

tirsdag den 12 februar 2019 kl. 11.20

Ejendommens tinglyst areal udgør 102 m2 heraf vej 0 m2.  Det bebyggede areal og det samlede bygningsareal er på 64 m2 medens boligarealet er på 74 m2, hvoraf de 10 m2 er i tagetagen.

Ejendommen – opført i 1880 – er opført i mursten, taget er belagt med cementtagsten. Herudover findes der på et tilvokset have areal et udhus også opført i mursten, der efter BBR har et areal på 25 m2.

Ejendommen indeholder en lille entre, et toilet og bad, en stue samt køkken. Fra stuen er der en træ trappe op til 1 sal, som tidligere har været anvendt som soveværelse. De i køkken værende komfur og køleskab må anses for ubrugelige, tilsvarende vaskemaskinen i bad og toilet.

Ejendommen er både udvendig med utæt og defekt tag og indvendig i meget dårlig stand og bærer præg af, at ejendommen har været ubeboet de sidste par år.

Der er lukket for el og vand, og en auktionskøber må derfor forvente at skulle betale for at få lukket op for vand og el.
 
Ejendommen opvarmes med el.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg.

 Hent salgsopstilling eller kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger, tel. 4692 9210.