Find medarbejder
Find medarbejder

Halsvej 21, 9310 Vodskov

tirsdag den 11 maj 2021 kl. 11.40

Tinglyst areal 309 m2 heraf vej 264 m2. Bebygget areal 65 m2 Boligareal udgør 89 m2.    

Ejendommen, som er opført i 1888 er opført i mursten. Tagbeklædningen er sort eternittag. Vinduerne er ældre hvide trævinduer. Ejendommen er i meget dårlig stand og vurderes på det foreliggende grundlag ikke at kunne anvendes til beboelse som den er og forefindes. Det har ikke været muligt at besigtige ejendommen indvendigt forinden udarbejdelse af salgsopstilling. Indvendig besigtigelse vil om nødvendigt blive gennemført forinden auktionen.

Til ejendommen hører en garage opført i mursten og med eternitplader som tagbeklædning.

Der opbevares store mængder affald på ejendommen.

Ejendommen opvarmes med centralvarme med én fyringsenhed – flydende brændsel.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg.

Der må påregnes genåbningsgebyr vedr. el, da der formentligt er lukket for forsyningen heraf.

Der tages forbehold for, at der kan være uoverensstemmelse mellem BBR-meddelelse og de faktiske forhold.

Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. gas og fjernvarme.

For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.dingeo.dk.

Besigtigelse foretaget den 19. marts 2021 af advokat Malene Krogsgaard

 Hent salgsopstilling eller kontakt Bettina Stokvis Horsleben for yderligere oplysninger, tel. 46929216.