Find medarbejder
Find medarbejder

Gravsholtvej 49, 9310 Vodskov - er tilbagekaldt

tirsdag den 26 november 2019 kl. 10.40

Ejendommens tinglyste areal er på 9241 m2 heraf vej 0 m2. 

Ejendommen er indrettet til minkfarm. Der er ingen dyr på ejendommen og ejendommen har ifølge det oplyste stået tom i længere tid. 

Minkfarmen består af de 18 bygninger som er anført i BBR-meddelelsen, hvilket er følgende:

Bygning 1: Lagerbygning 65m2 fra 1986 opført i metalplader. Tagbeklædningen er ligeledes metalplader.
Bygning 2: Lade til halm og hø m.v. 56 m2 opført i 1986. Tagbeklædningen er metalplader. Væggene er opført i eternitplader. Laden er i dårlig stand.
Bygning 4-10: Minkhaller opført i 1986 med minkbure. Bygning 4,5,8,9 og 10 er på 141 m2, medens bygning nr. 6 og 7 er på 145 m2. Tagbeklædningen er eternitplader. De arealer, der er anført i BBR meddelelsen for de enkelte minkhaller, stemmer ikke umiddelbart overens med de faktiske forhold.
Bygning 11-14: Minkhaller opført i 1986 med minkbure. Bygning 11,12 og 13 er på 115 m2, medens bygning 14 er på 124 m2. Tagbeklædningen er eternitplader. De arealer der er anført i BBR meddelelsen for de enkelte minkhaller stemmer ikke umiddelbart overens med de faktiske forhold.
Bygning 15-18: Minkhaller opført i 2001 (bygning 15) og i 2014 (bygning 16,17 og 18) bestående af minkbure. Tagbelægningen er eternitplader. De arealer der er anført i BBR-meddelelsen for de enkelte minkhaller stemmer ikke umiddelbart overens med de faktiske forhold.

Endvidere findes der en gyllebeholder samt mandskabs/skurvogn med toilet, opholdsrum og omklædningsrum.

Vedrørende bygning nr.1 fremgår det af BBR-meddelelsen, at anvendelsen ikke er i overensstemmelse med tilladelser udstedt af bygningsmyndigheden og miljømyndigheden.

Vedrørende bygning nr. 16 fremgår det af BBR-meddelelsen, at bygningen ikke kan identificeres i de byggetilladelser der tidligere er givet på ejendommen.

Der forefindes i henhold til BBR-meddelelse en tank fra 2011 til dieselolie.

Ejendommene har ingen varmeinstallation.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommens afløbsforhold - ingen udledning.
Ejendommen er tilsluttet privat, alment vandforsyningsanlæg.

Kontakt Kirsten Randbæk Flyger for yderligere oplysninger tel. 46929210.

Højeste bud på 1. auktion kr. 10.000,00