Find medarbejder
Find medarbejder

Aalborgvej 295, 9352 Dybvad

mandag den 09 december 2019 kl. 9.00

Ejendommens tinglyste areal er på 1062 m2 heraf vej 0 m2. Ejendommen har et bebygget og samlet bygningsareal på 160 m2, medens boligareal er på 190 m2. Tagarealet er på 50 m2, hvoraf kun de 30 m2 efter BBR kan udnyttes til beboelse. Rent faktisk er hele loftarealet udnyttet til beboelse.

Ejendommens oprindelige del er fra 1928 og er efter oplysning i BBR opført i mursten og fremstår i dag kalket i en gul/orange farve. Der er flere store afskalninger på murværket. Denne del af ejendommen har mørke cementtagsten. Tilbygningen fra 1986 er opført i gule mursten og har røde cementtagsten.

Stueetagen indeholder entre, badeværelse, køkken, mellemgang med trappe til 1 sal samt en stor stue. For enden i tilbygningen fra 1986 er der indrettet fyrrum med pille fyr m.m. Pille fyret er efter oplysning fra ejerne 5 år gammelt og var ved besigtigelsen ikke i drift.

1 salen består til venstre fra trappen af 2 sammenhængende værelser, medens der til højre fra trappen er 2 mindre værelser, et toilet og et soveværelse.

Der er trælofter de fleste steder i huset, medens gulvbelægningen er tæpper bortset fra stuen og soveværelset som har parketgulve. Køkkenet har hvide fliser/klinker. Køleskab og opvaskemaskine er fjernet og der alene i køkkenet et gammelt komfur og en emhætte.

Ejerne er fraflyttet, og der forestår en større oprydning af indbo og personlige effekter.

Et udhus/garage af træ fra 1969 er ligeledes brugt som oplagringsrum.
 
Ejendommen opvarmes med træ pille fyr.
Ejendommen er beliggende i landzone.
Ejendommen er tilsluttet afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Ejendommen er tilsluttet alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentlig).

 Hent salgsopstilling eller kontakt Bettina Stokvis Horsleben for yderligere oplysninger, tel. 4692 9216